Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milk Hygiene

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>MilkHyg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Milk Hygiene
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Prawo sanitarno-żywnościowe.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami badania mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego. Studenci poznają zasady prowadzenia nadzoru nad zakładami przetwórczymi oraz nad systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem wyrobów mlecznych. Przedstawiane są technologie stosowane w mleczarstwie.

Pełny opis:

Oznaczanie przydatności mleka surowego do skupu i przetwórstwa. Odbiór mleka w zakładzie mleczarskim. Ocena mleka surowego w oborze i mleczarni Tłuszcz w mleku Wykrywanie zafałszowań mleka surowego. Białka mleka. Procesy termiczne przeprowadzane na mleku. Oznaczanie skuteczności pasteryzacji i homogenizacji mleka. Metody oznaczania liczby komórek somatycznych w mleku. Substancje hamujące w mleku. Badanie mikrobiologiczne mleka. GMP i GHP w mleczarni. HACCP w mleczarni.

Literatura:

1. Mleko - produkcja, badanie, przerób. Jurczak M. E. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności występujące w pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy regulujące nadzór weterynaryjny nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka

- identyfikuje zmiany mleka wywołane procesami chorobowymi wpływającymi na jakość i jego ocenę

- proponuje i planuje badania laboratoryjne mleka

W zakresie umiejętności:

- szacuje i określa zagrożenia dla człowieka wynikające niewłaściwej oceny mleka przy przyjęciu do przetwórstwa

- samodzielnie wykonuje laboratoryjne badania mleka w czasie odbioru surowca mlecznego do mleczarni

- określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają ze spożywania mleka pozyskanego od krów nie objętych nadzorem weterynaryjnym oraz nie badanego mleka

W zakresie kompetencji społecznych:

- określa zasady współpracy Inspekcji Weterynaryjnej z Państwową Inspekcją Sanitarną z w celu ochrony zdrowia publicznego

- podejmuje decyzje w zakresie oceny sanitarno weterynaryjnej surowca mlecznego oraz wyrobów mleczarskich

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach: 70% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów: 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BANIA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BANIA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BANIA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BANIA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ, ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: JOANNA SKONIECZNA-KURPIEL, ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA BANASZKIEWICZ, ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ, JOANNA SKONIECZNA-KURPIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)