Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internal medicine of foals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>IntMedofFoals
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internal medicine of foals
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawy biologii, histologii, embriologii, jak również podstawy fizjologii, diagnostyki oraz chorób wewnętrznych koni.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie problemów dotyczących chorób wewnętrznych źrebiąt. Podczas kursu student nabywa niezbędne umiejętności, które umożliwią prawidłową diagnostykę oraz wdrożenie leczenia u przyszłych pacjentów.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat czynników chorobotwórczych, powodujących objawy kliniczne chorób, a także możliwości użycia dodatkowych badań i ich zastosowania w postawieniu diagnozy, diagnostyki różnicowej oraz zapobieganiu chorobom źrebiąt. Celem jest również praktyczne użycie nabytej wiedzy w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych źrebiąt. Omówienie technik diagnostycznych stosowanych u źrebiąt.

Literatura:

1. Siobhan McAuliffe, Nathan Slovis – Atlas chorób źrebiąt.- Elsevier 2016.

2. Stephen Reed, Warwick Bayly,Debra Sellon – Equine Internal Medicine, 3rd ed. - Elsevier, 2010.

3. Mary Paradis – Equine neonatal medicine – Elsevier 2006.

4. David Willson – Clinical veterinary advisor The Horse – Elsevier 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych

- wdraża zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

- zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

W zakresie umiejętności:

- bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie i przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

- pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

- dobiera i stosuje właściwe leczenie

W zakresie kompetencji społecznych:

- posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

- potrafi organizować pracę zespołu

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt, przestrzega zasad etycznych stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)