Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Selected issues of pulmonology in dogs and cats

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>FSIOPIDAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Selected issues of pulmonology in dogs and cats
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Przedmioty sekwencyjne: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, patomorfologia, fizjologia, patofizjologia, parazytologia, farmakologia, farmacja, mikrobiologia weterynaryjna, immunologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, chirurgia ogólna i anestezjologia, diagnostyka obrazowa.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu wybranych chorób układu oddechowego psów i kotów w aspekcie ich patogenezy, diagnostyki i terapii.

Pełny opis:

Badanie radiologiczne, endoskopia, biopsja oskrzeli, płukanie tchawicy, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL), przezklatkowa biopsja płuc. Etiopatogeneza, diagnostyka i terapia – ciała obce, nowotwory, limfoplazmocytarne zapalenie nosa, alergiczne zapalenie jam nosowych, bakteryjne zapalenie jam nosowych, grzybicze zapalenie jam nosowych. Syndrom brachycefaliczny, zespół zapadającej się krtani i wwijania się błony śluzowej kieszonek głosowych do światła krtani (evertet laryngeal saccules), zamykające zapalenie krtani, nowotwory krtani oraz ciała obce. Zapadanie się tchawicy, niedorozwój tchawicy, zwężenie tchawicy, choroby pasożytnicze, nowotwory – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie. Etiopatogeneza, diagnostyka i terapia zapaleń oskrzeli – alergiczne zapalenie oskrzeli, przewlekłe, nawracające (idiopatyczne) zapalenie oskrzeli, ciała obce, nowotwory, przetoki oskrzelowo-przełykowe. Etiopatogeneza, diagnostyka i terapia chorób płuc – nowotwory płuc, lymphomatoid granulomatosis, stłuszczenie płuc, zwłóknienie płuc, płuco wstrząsowe. Etiopatogeneza, diagnostyka i terapia chorób płuc - skręt płata płuc, zatorowość płuc i zatorowo-zakrzepowa choroba płuc, krwawienia z płuc. Etiopatogeneza diagnostyka i terapia - ropniak opłucnej, chylothorax, hydrothorax, odma śródpiersiowa i odma podskórna.

Literatura:

1. Hans G. Niemand i Peter F. Suter; Praktyka kliniczna: psy, 2008;

2. Marian C. Horzinek, Vera Schmidt, Hans Lutz: Praktyka kliniczna: KOTY, 2008;

3. R.W. Nelson, C. Guillermo Couto: Choroby wewnętrzne małych zwierząt, 2008;

4. Wayne E. Wingfeld red.wyd.pol. Antoni Schollenberger: Intensywna terapia psów i kotów, 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i definiuje przyczyny oraz objawy kliniczne chorób wybranych chorób układu oddechowego u psów i kotów,

- opisuje diagnostykę (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej), postępowanie i leczenie chorób układu oddechowego u psów i kotów

- właściwie interpretuje wyniki badań dodatkowych stosowanych w diagnostyce chorób układu oddechowego

W zakresie umiejętności:

- w oparciu o dane kliniczne stawia diagnozę, a w przypadku wątpliwości określa dalszy tok postępowania diagnostycznego,

- wykonuje podstawowe badania endoskopowe w zakresie układu oddechowego psów i kotów wraz z BAL-em,

- dobiera i stosuje właściwe leczenie oraz postępowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych dotyczących układu oddechowego,

W zakresie kompetencji społecznych:

- postępuje zgodnie z zasadami etyki

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia pisemnego.

Zakres tematyczny zaliczenia: ćwiczenia + wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, JOLANTA SPUŻAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK, JOLANTA SPUŻAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, JOLANTA SPUŻAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK, JOLANTA SPUŻAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA SPUŻAK
Prowadzący grup: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KUBIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)