Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary ophtalmology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>FOPHTAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary ophtalmology
Jednostka: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Ukończone i zaliczone zajęcia z zakresu anatomii i histologii oraz farmakologii. Ukończone zajęcia z zakresu chirurgii i anestezjologii.

Skrócony opis:

W trakcie fakultetów studenci nauczą się przeprowadzać szczegółowe badania okulistyczne, diagnostyki różnicowej podstawowych schorzeń okulistycznych oraz postepowania w nagłych stanach okulistycznych.

Zapoznanie się z podstawowym i technikami operacyjnymi, zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej w postaci zajęć warsztatowych. Po ukończeniu fakultetu studenci będą potrafili diagnozować i leczyć zapalenie spojówek, rogówki, schorzenia przedniego i tylnego bieguna gałki ocznej oraz powiek.

Pełny opis:

Część wykładowa: Anatomia kliniczna narządu wzroku. Jaskra - nowoczesna diagnostyka, leczenie i prognozowanie. Periodyczne zapalenie jagodówki oczu koni oraz zakaźne zapalenie rogówki i spojówki u bydła. Choroby autoimmunologiczne błony naczyniowej oczu. Choroby genetyczne dna oczu u małych zwierząt.

Część ćwiczeniowa: Metody diagnostyczne stasowane w okulistyce: USG, TK, tonometria, fundoskopia, elektroretinografia, test Schirmera, test z fluoresceiną. Preparowania gałki ocznej i jej przydatków. Choroby powiek, chirurgiczne metody korekcji powiek – blefaroplastyka. Stany nagłe w okulistyce – urazy gałki ocznej, zwichnięcie soczewki, wypadnięcie gałki ocznej – diagnostyka i sposoby leczenia chirurgicznego.

Literatura:

1. Kirk N. Gelatt, Brian C. Gilger, Thomas J. Kern” Veterinary opthalmology”

2. Sally M. Turner. „Small animal opthalmology”

3. Walde, Nell, Schaffer, Kortlin. „Augenheilkunde Lehrbuch und Atlas”

4. David J. Maggs, Miller, Roi Ofri. „Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology”

5. Kirk N. Gellat & J. Gellat. „Small animal opthalmic surgery”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- posiada wiedzę z zakresu patologii przedniego bieguna gałki ocznej, przydatków oka

- posługuje się aparatami diagnostycznymi do rozpoznawania urazów rogówki, chorób tęczówki, ciała rzęskowego oraz dna oka

W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność posługiwania się oftalmoskopem bezpośrednim i pośrednim, lampą szczelinową, tonometrem

- będą potrafili rozpoznać choroby oczu i leczyć je farmakologicznie

W zakresie kompetencji społecznych:

- Potrafi diagnozować i leczyć zapalenie spojówek, rogówki, przedniego i tylnego bieguna gałki ocznej

wykonuje podstawowe zabiegi chirurgiczne dotyczące operacji entropium i ektropium

Metody i kryteria oceniania:

70% - część teoretyczna z materiału wykładowego (odpowiedź ustna lub test ), 30% - część praktyczna z materiału ćwiczeniowego (odpowiedź ustna lub zadanie praktyczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MAGDALENA BRZOZOWSKA, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SONIA LACHOWSKA
Prowadzący grup: SONIA LACHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SONIA LACHOWSKA
Prowadzący grup: SONIA LACHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SONIA LACHOWSKA
Prowadzący grup: JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SONIA LACHOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)