Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostic ultrasound of small animals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>FDIAGULTRASMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostic ultrasound of small animals
Jednostka: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia opisowa, anatomia topograficzna, diagnostyka kliniczna, diagnostyka obrazowa.

Skrócony opis:

Nauka praktycznego wykonywania badania USG jamy brzusznej u psów i kotów. Opanowanie podstaw ultrasonografii, zakresu wskazań do przeprowadzania badania USG oraz rozpoznawania obrazu ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej oraz ich najczęstszych patologii.

Pełny opis:

Ultrasonografia ogólna: budowa aparatu, podstawy fizyczne ultradźwięków, artefakty, zasady przygotowania pacjenta do badania.

Ultrasonografia szczegółowa: Zagadnienia dotyczące badania ultrasonograficznego narządów miąższowych jamy brzusznej (wątroba, śledziona, nerki, trzustka, gruczoł krokowy), przewodu pokarmowego, dróg wyprowadzających mocz, narządu rodnego, jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej. Podstawy badania dopplerowskiego. Metody wykonywania biopsji pod kontrolą USG.

Literatura:

1. Barr, F, (1990), “Diagnostic ultrasound in the dog and cat”, Blackwell Scientific Publications, London.

2. Kealy, JK, McAllister, H, (2007), “Diagnostyka radiologiczna I ultrasonograficzna psów I kotów” Elsevier

3. Mannion P: Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierząt, Wyd. Triangulum, 2008.

4. Nyland, TG, Mattoon, JS, (2004), “Weterynaryjna diagnostyka ultrasonograficzna”, Galaktyka

5. Schebitz, H, Wilkens, H, (1988), “Atlas of Radiographic Anatomy of the Dog and Cat”, Verlag Paul Parey, Berlin.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna zasady wykonywania i interpretacji badania ultrasonograficznego jamy brzusznej małych zwierząt

W zakresie umiejętności:

- jest zdolny do samodzielnego wykonania badania USG według planu badania, wykrycia zmian, opisu wykrytych zmian oraz podania listy diagnoz różnicowych

- może odróżniać zasadnicze zmiany sonomorfologiczne

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest świadomy konsekwencji podejmowanych decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 50% ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH KINDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH KINDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Literatura:

1. Temat: Podstawy fizyczne ultradźwięków

Opis: właściwości fizyczne dźwięku, zasada tworzenia obrazu USG, typy prezentacji. Budowa aparatu ultrasonograficznego: podział i zasada działania sond, stolik sterowniczy, podstawowe parametry obrazu w prezentacji B.

Temat: Zasady badania USG

OPIS: Nazewnictwo. Artefakty. Wskazania do badania USG. Przygotowanie pacjenta do badania. Technika badania narządów jamy brzusznej

2. Temat: Układ moczowy

OPIS: Pęcherz moczowy: anatomia topograficzna, schemat badania, struktura, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, zapalenie, kamice pęcherza moczowego, nowotwory, diagnostyka różnicowa), cewka moczowa: anatomia topograficzna, schemat badania, różnice gatunkowe, zmiany patologiczne

Nerki: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, pomiar oporów naczyniowych, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, zapalenie, zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa), Nadnercza: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, nowotwory, diagnostyka różnicowa).

4. Temat: Układ rozrodczy

Układ rozrodczy samicy

OPIS: Jajnik: technika badania, jajnik o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne jajnika (torbiele, nowotwory, ziarniniak kikuta jajnika), Macica: technika badania, macica o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne macicy (ropomacicze, ziarniniak kikuta macicy po owariohisterektomii, nowotwory), ciąża: rozpoznawanie ciąży, rozwój płodu, pomiary płodu, inwolucja macicy po porodzie, ciąża nieprawidłowa

Układ rozrodczy samca.

OPIS: Gruczoł krokowy: prawidłowy gruczoł krokowy, zmiany patologiczne (łagodny przerost, zapalenie ostre i przewlekłe, torbiele oraz nowotwory gruczołu krokowego). Jądra: jądra o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne jąder (nowotwory, zapalenie, zanik, skręt, niezstąpienie jądra), otoczenie jąder.

5. Temat: Badanie jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej, śledziona

OPIS: Badania jamy otrzewnej: płyn w jamie otrzewnej, charakterystyka, zakrzepica naczyń, węzły chłonne: lokalizacja, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne, śledziona: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne: zmiany wielkości zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa

6. Temat: Wątroba

OPIS: Wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi wyprowadzające żółć: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne: zmiany wielkości, zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa,

7. Temat: Przewód pokarmowy i trzustka

OPIS: Przewód pokarmowy: anatomia topograficzna, schemat badania, budowa anatomiczna w obrazie USG: jelito cienkie, jelito grube, żołądek, zmiany patologiczne: zapalenie, ciało obce, wgłobienie, nowotwór, limfagiektazja, zmiany związane z wiekiem, diagnostyka różnicowa,

Trzustka: prawidłowa budowa anatomiczna trzustki: struktura, różnice gatunkowe, lokalizacja narządu: punkty odniesienia, zmiany patologiczne: zapalenie, nowotwór, zmiany związane z wiekiem, różnice gatunkowe

8. Temat: Badanie dopplerowskie

OPIS: Podstawy fizyczne metody Dopplera. Zastosowanie metody Dopplera w badaniu ultrasonograficznych. Pomiary przepływu krwi przy użyciu techniki dopplerowskiej. Przykłady użycia badania dopplerowskiego w praktyce.

9. Temat: Biopsja pod kontrolą USG

OPIS: Podstawy teoretyczne i rodzaje biopsji wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii. Przykłady zastosowania i wartość biopsji pod kontrolą USG w praktyce. Ćwiczenia wykonywane na wcześniej przygotowanych fantomach.

10.Temat: Badania zwierząt. Wykonanie pełnego badania jamy brzusznej. Podsumowanie i zaliczenie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH KINDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Literatura:

1. Temat: Podstawy fizyczne ultradźwięków

Opis: właściwości fizyczne dźwięku, zasada tworzenia obrazu USG, typy prezentacji. Budowa aparatu ultrasonograficznego: podział i zasada działania sond, stolik sterowniczy, podstawowe parametry obrazu w prezentacji B.

Temat: Zasady badania USG

OPIS: Nazewnictwo. Artefakty. Wskazania do badania USG. Przygotowanie pacjenta do badania. Technika badania narządów jamy brzusznej

2. Temat: Układ moczowy

OPIS: Pęcherz moczowy: anatomia topograficzna, schemat badania, struktura, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, zapalenie, kamice pęcherza moczowego, nowotwory, diagnostyka różnicowa), cewka moczowa: anatomia topograficzna, schemat badania, różnice gatunkowe, zmiany patologiczne

Nerki: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, pomiar oporów naczyniowych, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, zapalenie, zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa), Nadnercza: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne (zmiany wielkości, zmiany kształtu, nowotwory, diagnostyka różnicowa).

4. Temat: Układ rozrodczy

Układ rozrodczy samicy

OPIS: Jajnik: technika badania, jajnik o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne jajnika (torbiele, nowotwory, ziarniniak kikuta jajnika), Macica: technika badania, macica o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne macicy (ropomacicze, ziarniniak kikuta macicy po owariohisterektomii, nowotwory), ciąża: rozpoznawanie ciąży, rozwój płodu, pomiary płodu, inwolucja macicy po porodzie, ciąża nieprawidłowa

Układ rozrodczy samca.

OPIS: Gruczoł krokowy: prawidłowy gruczoł krokowy, zmiany patologiczne (łagodny przerost, zapalenie ostre i przewlekłe, torbiele oraz nowotwory gruczołu krokowego). Jądra: jądra o prawidłowej budowie, zmiany patologiczne jąder (nowotwory, zapalenie, zanik, skręt, niezstąpienie jądra), otoczenie jąder.

5. Temat: Badanie jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej, śledziona

OPIS: Badania jamy otrzewnej: płyn w jamie otrzewnej, charakterystyka, zakrzepica naczyń, węzły chłonne: lokalizacja, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne, śledziona: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne: zmiany wielkości zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa

6. Temat: Wątroba

OPIS: Wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi wyprowadzające żółć: anatomia topograficzna, struktura, schemat badania, zmiany patologiczne: zmiany wielkości, zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa,

7. Temat: Przewód pokarmowy i trzustka

OPIS: Przewód pokarmowy: anatomia topograficzna, schemat badania, budowa anatomiczna w obrazie USG: jelito cienkie, jelito grube, żołądek, zmiany patologiczne: zapalenie, ciało obce, wgłobienie, nowotwór, limfagiektazja, zmiany związane z wiekiem, diagnostyka różnicowa,

Trzustka: prawidłowa budowa anatomiczna trzustki: struktura, różnice gatunkowe, lokalizacja narządu: punkty odniesienia, zmiany patologiczne: zapalenie, nowotwór, zmiany związane z wiekiem, różnice gatunkowe

8. Temat: Badanie dopplerowskie

OPIS: Podstawy fizyczne metody Dopplera. Zastosowanie metody Dopplera w badaniu ultrasonograficznych. Pomiary przepływu krwi przy użyciu techniki dopplerowskiej. Przykłady użycia badania dopplerowskiego w praktyce.

9. Temat: Biopsja pod kontrolą USG

OPIS: Podstawy teoretyczne i rodzaje biopsji wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii. Przykłady zastosowania i wartość biopsji pod kontrolą USG w praktyce. Ćwiczenia wykonywane na wcześniej przygotowanych fantomach.

10.Temat: Badania zwierząt. Wykonanie pełnego badania jamy brzusznej. Podsumowanie i zaliczenie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH KINDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ JUŹWIAK
Prowadzący grup: ŁUKASZ JUŹWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ JUŹWIAK
Prowadzący grup: ŁUKASZ JUŹWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Prowadzący grup: DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, ALEKSANDRA SOWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)