Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clinical Pharmacology of Dogs and Cats

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>F3ClinPharmDC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical Pharmacology of Dogs and Cats
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Farmakologia, toksykologia wet., farmacja wet., diagnostyka kliniczna, mikrobiologia, parazytologia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami dawkowania leków stosowanych w chorobach psów i kotów w oparciu o wskazania producentów leków z uwzględnieniem wskazań i ich właściwości farmakokinetycznych. Ponadto studenci rozpoznają działania niepożadane tych leków oraz efekty interakcyjne w terapiach wielolekowych a ponadto poznają zasady monitorowanej terapii na przykładzie leczenia padaczki.

Pełny opis:

Treść kształcenia obejmuje: przegląd preparatów leczniczych stosowanych w wybranej grupie chorób u psów i kotów, dawkowanie poszczególnych leków z uzasadnieniem farmakokinetycznym, wyszczególnienie potencjalnych działań niepożądanych i omówienie działań interakcyjnych w farmakoterapiach złożonych. Przedstawiane zagadnienia prezentowane są przy leczeniu chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, w terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej, w endokrynopatiach, w chorobach krążenia, w ;postępowaniu przeciwpadaczkowym i przy korekcie nieprawidłowych zachowań psów i kotów

Literatura:

1. Adams H.R. - „Veterinary Pharmacology and Therapeutics”

2. Barragry T.B. - "Veterinary Drug Therapy"

3. Bishop Y. – „The Veterinary Formulary”

4. Booth D. M. - "Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics".

5. Maddison J.E.,Page S.W.,Church D.B. “Small Animal Clinical Pharmacology”

6. Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D.– „Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna najbardziej typowe produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w Polsce u psów i kotów

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje zasady dawkowania leków w oparciu o wskazania producentów leków z uwzględnieniem ich właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych

- zna i opisuje działania niepożądane leków stosowanych i psów i kotów

- opisuje i wyjaśnia interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne zachodzące miedzy lekami stosowanymi u psów i kotów

W zakresie umiejętności:

- uzasadnienia wyboru leków w omawianych jednostkach chorobowych psów i kotów oraz wyboru optymalnego sposobu dawkowania

- odróżniania działań niepożądanych leków stosowanych u psów i kotów od objawów chorób podczas których są one stosowane, sporządzania raportu o wystąpieniu działań niepożądanych

- wykorzystania pożądanego synergizmu lub antagonizmu w farmakoterapii psów i kotów podczas terapii wielolekowej

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 50% ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA, MARTA TIKHOMIROV
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: ALEKSANDRA PAWLAK, BŁAŻEJ POŹNIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)