Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diseases of Dogs and Cats

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>DogsCats
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diseases of Dogs and Cats
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Przedmioty 9 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, patofizjologia i anatomia patologiczna, parazytologia.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób psów i kotów.

Pełny opis:

Choroby wewnętrzne: Choroby układu krążenia. Choroby skóry. Choroby układu oddechowego. Choroby układu pokarmowego. Choroby wątroby, dróg żółciowych oraz choroby trzustki. Choroby układu moczowego. Choroby układu nerwowego.

Chirurgia: Wybrane choroby narządu wzroku i słuchu u psów i kotów. Chirurgiczne choroby jamy ustnej, gardła i przełyku. Choroby żołądka wymagające interwencji chirurgicznej. Zabiegi chirurgiczne w obrębie jelita cienkiego. Zabiegi chirurgiczne w obrębie jelita grubego i odbytu. Przepukliny, chirurgia wątroby i dróg żółciowych, nadnerczy, tarczycy i śledziony. Choroby chirurgiczne układu moczowego. Chirurgia układu rozrodczego i narządów płciowych. Torakochirurgia u psów i kotów. Złamania kości u małych zwierząt. Osteosynteza złamań kończyny piersiowej. Osteosynteza złamań kończyny miednicznej. Neurochirurgia kręgosłupa. Wybrane choroby stawów u małych zwierząt.

Rozród: Regulacja neurohormonalna i przebieg cyklu jajnikowego suk. Regulacja neurohormonalna i przebieg cyklu jajnikowego kotek. Zaburzenia cyklu rujowego. Choroby jajników, macicy i pochwy. Zaburzenia z różnicowaniu płci. Przyczyny niepłodności tła infekcyjnego. Fizjopatologia i monitorowanie ciąży u suk i kotek. Poród fizjologiczny. Ciężki poród i pomoc porodowa u suk i kotek. Choroby gruczołu sutkowego u suk i kotek. Zasady opieki nad szczeniętami i kociętami do odsadzenia. Podstawowe choroby szczeniąt i kociąt do odsadzenia.

Choroby zakaźne: Choroby zakaźne psów i kotów - wścieklizna oraz inne zakażenia powodowane przez Lyssavirusy, hemoplazmoza i bartonelloza, zakażenia przyranne i pooperacyjne, Choroby zakaźne psów - zakażenia parwo-, korona- i rotawirusowe, babeszjoza, borelioza, RMSF (gorączka plamista gór skalistych), hemoplazmoza i bartonelloza, zakażenia herpeswirusowe, Brucella sp. oraz Mycoplasma sp. i Ureaplazma sp., zakażenia Clostridium sp. (enterotoksemia, tężec, botulizm), erlichiozy i anaplazmoza. Choroby zakaźne kotów: zakażenia retrowirusowe (FeLV, FIV), zakażenia parwo-, astro- i koronawirusowe (FIP), zespół URTD, TSE, ospa, brodawczakowatość, nowotwory poszczepienne. Podstawy diagnostyki w chorobach zakaźnych psów i kotów. Choroby zakaźne psów i kotów powodowane przez grzyby. Zasady postępowania w kennelach psów i kotów.

Literatura:

Choroby wewnętrzne

1. Elliot J., Grauer G.F. – Nefrologia i urologia psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

2. Gotthelf L. N. – Choroby uszu małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

3. Houlton, J.E.F.Taylor P.M -Pourazowa terapia psów i kotów. Si-ma W-wa 1999

4. Lechowski R.,.Lenarcik M -Choroby przewodu pokarmowego kotów. SGGW W-wa 1995

5. Lechowski R.-Cukrzyca psów i kotów SGGW W-wa 1997

6. Medleau L.,. Hnilica K.A – Dermatologia małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

7. Morgan R.V. – Handbook of small animal practise. 5ed. Saunders Elsevier

8. Nelson R.W., Couto C. – Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

9. Nicpoń J., Kubiak K.: Badanie endoskopowe psów i kotów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2000.

10. Niemand H.G., Suter P.F. – Praktyka kliniczna: Psy. Galaktyka 2003

11. Pomorski Z.J.H.–Wybrane zagadnienia dermatologiczne psów i kotów. AR Lublin 1999

12. Sapierzyński R. – Onkologia praktyczna psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

13. Scharey Christian F. – Metody badania i leczenia psów i kotów. MedPharm Polska 2008

14. Tilley L.P. – Kardiologia psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011-02-11

15. Tutt C.– Stomatologia małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

16. Windfield W.E.-Intensywna terapia psów i kotów. SGGW W-wa 2000.

Chirurgia

1. T.W. Fossum Chirurgia małych zwierząt . Tom 1,2,3, Elseier Wrocław 2010.

2. J. Dziczyc, N.J. Millichamp. Atlas chorób oczu peów i kotów.

3. C. Horzinek, V. Schmidt. Praktyka kliniczna koty. Galaktyka 2004.

4. H. G. Niemand, P. F. Suter Praktyka kliniczna psy. Galaktyka 2005.

5. H. Schebitz, W. Brass. Techniki operacyjne u psów i kotów. Galaktyka2004.

Rozród

1. Rozród zwierząt. W. Bielański 2006

2. Rozród psów. red. A. Dubiel, 2010

3. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D. Noakes, T. Parkinson, G. England, 2001

4. Canine and Feline Theriogenology, S. D.Johnston , M. V. R.Kustritz , P. N. S.Olson, 2001

5. Clinical Canine and Feline Reproduction, M. V. R.Kustritz, 2009

6. Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, G.Simpson , G.England , M.Harvey, 1998

7. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

8. BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. Red. G. England, A. von Heimendahl, BSAVA 2010.

Choroby zakaźne

1. M. Truszczyński: Mikrobiologia weterynaryjna, PWRiL, Warszawa, 1994

2. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

3. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

4. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

5. Z. Wachnik: Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

6. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

7. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

8. Z. Cygan: Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

9. T. Frymus: Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów. Psychoedukacja, Warszawa, 2005

10. C.E. Green: Infectious diseases of dog and cat. Elsevier. Wyd. 1 polskie., 2010

11. Flis M. Efekt szczepień przeciwko wściekliźnie a dynamika liczebności lisów. Medycyna wet. 2009; 65 (3);175-8.

12. Rypuła K., Płoneczka K. (2001). Gąbczasta encefalopatia kotów. Magazyn wet. 9, ss. 16-17.

13. Rypuła K., Płoneczka K. (2005). Parwowiroza psów. Magazyn wet. 9, ss. 35-37.

14. Rypuła K., Sapikowski G., Płoneczka K. (2004). Zespół chorobowy górnych dróg oddechowych kotów (URTD). Magazyn wet. 13, ss. 7-10.

15. Rypuła K., Śmielewska-Łoś E. (2002). Wąglik – choroba zakaźna nie tylko o znaczeniu historycznym. Magazyn wet. 3, ss. 46-48.

16. Smreczak M, Żmudziński JF. Zakażenia lyssawirusami u nietoperzy europejskich. Medycyna Wet. 2007; 63(1): 18-22.

17. Smreczak M. Wścieklizna - występowanie, zwalczanie, analiza porównawcza szczepów izolowanych w Polsce. Praca doktorska; Puławy 2000: 83-96.

18. Śmielewska-Łoś E., Rypuła K., Płoneczka K. (2002). Leptospiroza jako potencjalna przyczyna niewydolności nerek u psów. Magazyn wet. 1, ss. 19-21.

19. oraz inne, niewymienione dosępne publikacje prezentowane na łamach polskich i zagranicznych czasopism weterynaryjnych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna czynniki etiologiczne chorób psów i kotów

- zna objawy kliniczne chorób psów i kotów

- zna podstawowe badania uzupełniające potrzebne do potwierdzenia bądź wykluczenia rozpoznania choroby

- zna metody leczenia rozpoznanej choroby psa i kota oraz możliwy jej przebieg

W zakresie umiejętności:

- potrafi przeprowadzić wywiad i badanie kliniczne przy podejrzeniu choroby psa i kota

- potrafi przedstawić listę prawdopodobnych chorób i potrafi zaproponować listę badań dodatkowych potrzebnych do potwierdzenia bądź wykluczenia choroby

- potrafi rozpoznać chorobę psa i kota w oparciu o objawy kliniczne i wyniki badań dodatkowych

- potrafi proponować adekwatny program leczenia rozpoznanej choroby

W zakresie kompetencji społecznych:

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu i postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 50% - egzamin pisemny

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia + wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MICHAŁ BEDNARSKI, KAROLINA BIEROWIEC, POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, URSZULA PASŁAWSKA, ANITA PIĄTEK, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, GRZEGORZ SAPIKOWSKI, PIOTR SŁAWUTA, JOLANTA SPUŻAK, JOANNA TUNIKOWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MICHAŁ BEDNARSKI, POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, PATRYCJA KUŹNIK, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, URSZULA PASŁAWSKA, PAWEŁ PESTKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, GRZEGORZ SAPIKOWSKI, PIOTR SŁAWUTA, JOLANTA SPUŻAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MICHAŁ BEDNARSKI, KAROLINA BIEROWIEC, POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, PAWEŁ PESTKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, PIOTR SŁAWUTA, JOLANTA SPUŻAK, JOANNA TUNIKOWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, KAROLINA BIEROWIEC, KRZYSZTOF BUCZAK, AGNIESZKA CEKIERA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, AGNIESZKA LACHOWICZ-WOLAK, MARCIN MICHAŁEK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, MARTA PASIKOWSKA, PAWEŁ PESTKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, PIOTR SŁAWUTA, JOLANTA SPUŻAK, JOANNA TUNIKOWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, KAROLINA BIEROWIEC, KRZYSZTOF BUCZAK, AGNIESZKA CEKIERA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, Maria Eberhardt, PIOTR FRYDRYCHOWSKI, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, PAWEŁ KUCHARSKI, EWA KUMIEGA, AGNIESZKA LACHOWICZ-WOLAK, SONIA LACHOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA, BARTŁOMIEJ LISZKA, MARCIN MICHAŁEK, MARTA MISZCZAK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, MARTA PASIKOWSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 130 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 125 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, KAROLINA BIEROWIEC, KRZYSZTOF BUCZAK, AGNIESZKA CEKIERA, ALEKSANDRA CZUMAK, PAULINA DROBOT, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, PIOTR FRYDRYCHOWSKI, Justyn Gach, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, KRZYSZTOF KUBIAK, EWA KUMIEGA, SONIA LACHOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA, MARCIN MICHAŁEK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MAŁGORZATA OCHOTA, MARTA PASIKOWSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)