Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clinical pathomorphology of dogs and cats

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>ClinPatho
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical pathomorphology of dogs and cats
Jednostka: KATEDRA PATOLOGII
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, patomorfologia, parazytologia i inwazjologia, diagnostyka obrazowa, toksykologia, choroby psów i kotów, weterynaria sądowa.

Skrócony opis:

Nauczanie przedmiotu ma dostarczyć studentowi wiedzy i umiejętności analizy oraz łączenia różnych zmian patomorfologicznych w odniesieniu do dotychczas zdobytej wiedzy klinicznej. Pozwoli to na poznanie w sposób szczegółowy różnych przypadków chorób klinicznych z przełożeniem na skutki, jakie wywołać mogą te choroby ostatecznie doprowadzając do śmierci pacjenta.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności analizy i łączenia różnych zmian patomorfologicznych w odniesieniu do dotychczas zdobytej wiedzy klinicznej. Zdobyta wiedza kliniczna w połączeniu z badaniami patomorfologicznymi oraz wybranymi dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi, które student sam będzie potrafił wykonać pozwoli na poznanie w sposób szczegółowy różnych przypadków chorób klinicznych z przełożeniem na skutki jakie wywołać mogą te choroby ostatecznie doprowadzając do śmierci pacjenta. Student będzie potrafił dobrać odpowiedni sposób wykonania badania sekcyjnego, czy laboratoryjnego w warunkach innych niż profesjonalna sala sekcyjna, które ułatwi mu poznanie przyczyny śmierci pacjenta.

Literatura:

1. J. F. Zachary, M Donald McGavin. Pathologic Basis of Veterinary Disease, Elsever

2. J. A. Madej, T. Rotkiewicz. Patologia ogólna zwierząt. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie

3. J. A. Madej, T. Rotkiewicz. Patologia szczegółowa zwierząt. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie

4. R. E. Raskin, D. J. Meyer. Cytologia psa i kota. Elsevier Urban & Partner 2014

5. R. W. Nelson, C.G. Couto: Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

6. M. C. Horzinek, V. Schmidt, H. Lutz: Praktyka kliniczna: koty. Galaktyka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna techniki badań patomorfologicznych z wykorzystaniem dodatkowych technik diagnostyki laboratoryjnej

- zna obraz patomorfologiczny narządów i ich tkanek i komórek w wybranych jednostkach chorobowych

W zakresie umiejętności:

- potrafi zinterpretować obraz patomorfologiczny, zlecić odpowiednie dodatkowe badania laboratoryjne oraz część z nich wykonać, a następnie postawić rozpoznanie choroby

- potrafi zinterpretować wyniki badań patomorfologicznych i dodatkowych zleconych badań laboratoryjnych

- potrafi pobrać materiału do badań histopatologicznych, cytologicznych, mikrobiologicznych i wirusologicznych oraz toksykologicznych

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi na podstawie obrazu patomorfologicznego, dodatkowych odpowiednio dobranych badań i wiedzy klinicznej postawić rozpoznanie choroby

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu – obecność + zaliczenie pisemne 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)