Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Case based physiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>CaseBasPhysio
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Case based physiology
Jednostka: KATEDRA BIOSTRUKTURY I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, choroby psów i kotów.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu fakultatywnego „Fizjologia na przypadkach” jest przybliżenie znaczenia znajomości fizjologii w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i leczniczych w pracy lekarza weterynarii oraz odświeżenie wiedzy z zakresu fizjologii poszczególnych układów narządowych w sposób bezpośrednio przekładający się na zastosowanie jej w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot fakultatywny dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy poprzez analizę opisanych w literaturze przypadków klinicznych chcą zrozumieć rolę znajomości prawidłowych, fizjologicznie przebiegających w organizmie procesów w doborze badań diagnostycznych i metod leczniczych dla pacjentów. Ćwiczenia audytoryjne opierają się na przedstawieniu opublikowanego przypadku klinicznego przez prowadzącego oraz z pracy w grupach nad uzasadnieniem postępowania diagnostycznego i leczniczego w oparciu o wiedzę z zakresu fizjologii, po której następuje dyskusja moderowana przez prowadzącego i sformułowanie wniosków. Przedmiot odświeża i poszerza wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt, ale przede wszystkim uświadamia, że wiedza podstawowa pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień klinicznych i na optymalną opiekę nad przyszłymi pacjentami. Forma dyskusji ma zachęcić studentów do formułowania własnych opinii i wniosków i tym samym przyczynić się do większej efektywności nauczania. W trakcie kursu będą poruszane zagadnienia z zakresu fizjologii wszystkich najważniejszych układów narządowych w sposób uporządkowany w celu lepszego usystematyzowania wiedzy.

Literatura:

1. Klein B.G., Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology, wyd. 5., 2012, Elsevier.

2. Reece W. (red.), Duke’s Physiology of Domestic Animals, wyd. 13., 2015, Wiley Blackwell.

2. Veterinary Clinics of Noth America: Small Animal Practice - czasopismo

3. Journal of Veterinary Internal Medicine - czasopismo

4. Clinician’s Brief – czasopismo

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna i rozumie procesy fizjologiczne w różnych układach narządów oraz ich znaczenie w wyborze postępowania diagnostycznego i leczniczego

umiejętności

W zakresie umiejętności:

- umie powiązać procesy fizjologicznie występujące w organizmie z metodyką diagnostyczną w omawianych przypadkach klinicznych oraz metodami leczniczymi.

- umie poszukiwać informacji w czasopismach fachowych polskich i zagranicznych.

- umie sporządzać opis i dokumentację przypadków klinicznych

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i poszerzania kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu – obecność + zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)