Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIS-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Seminarium ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania projektu inżynierskiego oraz krótkich wystąpień i udziału w dyskusji na zadany temat.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami prawa autorskiego. Układ projektu inżynierskiego. Wymagania dotyczące projektu inżynierskiego. Ogólne zasady realizowania projektu inżynierskiego: technika pisania, styl i forma pracy. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat. Podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Szczegółowe przedstawienie własnego problemu inżynierskiego i sposoby jego realizacji. Prezentacja rozwiązań zastosowanych w projekcie. Dyskusja na tematy dotyczące inżynierii środowiska.

Literatura:

1.Kenny P.: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie.... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

2.Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWN Warszawa, 1998, 2003.

3.Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”, Warszawa, 1995.

4.Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART., Bydgoszcz, 1997.

5.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83.

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna metody projektowania wybranych sieci, urządzeń i obiektów

ma podstawową wiedzę niezbędną do realizacji działalności inżynierskiej zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzę w zakresie procedur prawno-administracyjnych oraz podstaw ekonomicznych w obszarze gospodarki wodnej; zna modele ochrony dóbr; zna zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej; wie jakie czynniki wpływają na uciążliwość pracy oraz jak należy je kształtować

prezentacja

IS_P6S_WK13

IS_P6S_WG18

Umiejętności

potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, dokonywać interpretacji, posiada umiejętność przygotowania wystąpień dotyczących zagadnień szczegółowych; potrafi przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat i ma umiejętności samokształcenia się

Prezentacje

zaangażowanie w dyskusję

IS_P6S_UK17

IS_P6S_UU19

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o rosnących aspektach działalności inżyniera zajmującego się inżynierią i ochroną środowiska zaangażowanie w dyskusję

IS_P6S_KK01

IS_P6S_KR03

Metody i kryteria oceniania:

100% ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: DANIEL GARLIKOWSKI, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK, AGATA SZYMAŃSKA-PULIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PAWĘSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK
Prowadzący grup: KATARZYNA PAWĘSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PAWĘSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK
Prowadzący grup: KATARZYNA PAWĘSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PAWĘSKA, RYSZARD POKŁADEK
Prowadzący grup: KATARZYNA PAWĘSKA, RYSZARD POKŁADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RYSZARD POKŁADEK
Prowadzący grup: RYSZARD POKŁADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RYSZARD POKŁADEK
Prowadzący grup: RYSZARD POKŁADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PAWĘSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA PAWĘSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PAWĘSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA PAWĘSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)