Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIS-SI>PRADYPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 10.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Pracownia dyplomowa ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania projektu inżynierskiego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami prawa autorskiego. Układ projektu inżynierskiego. Wymagania dotyczące projektu inżynierskiego. Ogólne zasady realizowania projektu inżynierskiego: technika pisania, styl i forma pracy. Podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Szczegółowe przedstawienie własnego problemu inżynierskiego i sposoby jego realizacji. Prezentacja rozwiązań zastosowanych w projekcie. Dyskusja na tematy dotyczące inżynierii środowiska.

Literatura:

1) Literatura i dokumentacja właściwa dla realizowanego tematu pracy inżynierskiej.

2) Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wyd Seidel Przywecki, T.I.

3) Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania budowy dróg oraz przystanków komunikacyjnych, W-wa 2009.

3) Dzieżyc J. (praca zbiorowa), 1988, Potrzeby wodne roślin uprawnych, PWN, Warszawa;

Obowiązujące Polskie Normy, przepisy prawa budowlanego

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna metody projektowania wybranych sieci, urządzeń i obiektów

ma podstawową wiedzę niezbędną do realizacji działalności inżynierskiej zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzę w zakresie procedur prawno-administracyjnych oraz podstaw ekonomicznych w obszarze gospodarki wodnej; zna modele ochrony dóbr; zna zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej; wie jakie czynniki wpływają na uciążliwość pracy oraz jak należy je kształtować

Projekt inżynierski

IS_P6S_WK18

IS_P6S_WG18

Umiejętności

potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, dokonywać interpretacji, posiada umiejętność przygotowania wystąpień dotyczących zagadnień szczegółowych; potrafi przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat i ma umiejętności samokształcenia się

Projekt inżynierski

Umiejętność pozyskania materiałó w niezbędnych do wykonania projektu

IS_P6S_UK17

IS_P6S_UO18

IS_P6S_UU19

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o rożnych aspektach działalności inżyniera zajmującego się inżynierią

i ochroną środowiska zaangażowanie w dyskusję na temat społecznych skutków przyjętych rozwiązań projektowych

IS_P6S_KK01

Metody i kryteria oceniania:

100% ocena za projekt inżynierski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EWA BURSZTA-ADAMIAK, MAGDALENA DOMAŃSKA, DANIEL GARLIKOWSKI, JANUSZ ŁOMOTOWSKI, KATARZYNA PAWĘSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, RYSZARD POKŁADEK, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA BURSZTA-ADAMIAK, MAGDALENA DOMAŃSKA, RYSZARD POKŁADEK, PAWEŁ WIERCIK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EWA BURSZTA-ADAMIAK, JOLANTA DĄBROWSKA, MAGDALENA DOMAŃSKA, DANIEL GARLIKOWSKI, KATARZYNA PAWĘSKA, RYSZARD POKŁADEK, MIROSŁAW WIATKOWSKI, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EWA BURSZTA-ADAMIAK, ROBERT GŁOWSKI, MAGDALENA KUŚNIERZ, KATARZYNA PAWĘSKA, PAWEŁ WIERCIK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EWA BURSZTA-ADAMIAK, PAWEŁ DĄBEK, DANIEL GARLIKOWSKI, ROBERT GŁOWSKI, MAGDALENA KUŚNIERZ, KATARZYNA PAWĘSKA, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, ROBERT GŁOWSKI, KATARZYNA PAWĘSKA, RYSZARD POKŁADEK, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, MAGDALENA DOMAŃSKA, ROBERT GŁOWSKI, MAGDALENA KUŚNIERZ, KATARZYNA PAWĘSKA, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ALEKSANDRA BAWIEC, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, MAGDALENA DOMAŃSKA, ŁUKASZ GRUSS, ROBERT KASPEREK, MAGDALENA KUŚNIERZ, JUSTYNA STAŃCZYK, TOMASZ TYMIŃSKI, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ALEKSANDRA BAWIEC, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EWA BURSZTA-ADAMIAK, ROBERT GŁOWSKI, KRZYSZTOF LEJCUŚ, KATARZYNA PAWĘSKA, JUSTYNA STAŃCZYK, PAWEŁ WIERCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)