Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SM>2678.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do badań naukowych
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ LOCHYŃSKI
Prowadzący grup: ALEKSANDRA BAWIEC, KRZYSZTOF LEJCUŚ, PAWEŁ LOCHYŃSKI, DARIA MARCZAK, KATARZYNA PAWĘSKA, PAWEŁ WIERCIK
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/64acc4d7-5906-4276-8ccf-36765ac61a4d.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ LOCHYŃSKI
Prowadzący grup: SYLWIA CHARAZIŃSKA, PAWEŁ LOCHYŃSKI
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7d06b4f4-b29b-4926-86f4-8dcaff1d4349.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ LOCHYŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/dfa0a08b-8b54-4f5d-9db8-68561af78865.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)