Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>SEM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Przegląd tematyki prac dyplomowych. Algorytm realizacji pracy dyplomowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Układ pracy. Teza i hipoteza w pracy. Wskazówki dotyczące doboru literatury inżynierskiej i naukowej.

Pełny opis:

Szkolenie z zakresu korzystania ze zbiorów i systemów informacyjnych w bibliotece uniwersyteckiej. Przegląd problemów badawczych podjętych w pracach dyplomowych. Prezentacje: tezy pracy, celu pracy, metod badań oraz literatury.

Literatura:

1. Antoszewicz J.: Metody heurystyczne. PWN, Warszawa 1982

2. Cambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę doktorską i dyplomową. Wyd. Universitas, Kraków 1996

3. Kaszyńska A.: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową. Wyd. Złote Myśli. Gliwice 2010

4. Kobyliński W., Kowalski T.: Elementy metodyki pisania pracy dyplomowej. Wyd. IKN, Warszawa 1988

5. Sydor M.: Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2014.

6. Weissman J. Sztuka skutecznej prezentacji. Wydawnictwo HELION. 2002

7. Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART. Bydgoszcz 1997

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy:

1.Zna źródła informacji naukowej / Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_WG10.

2. Zna podstawowe zasady: postępowania w korzystaniu z literatury naukowo-technicznej oraz przepisów prawa. Wie na czym polega etyka w nauce / Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_WK16.

3. Zna metody pracy oraz współpracy naukowej / Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_WK14.

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi korzystać z literatury naukowej oraz opracować i przedstawić referat naukowy / Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_UO20, IB_P6S_UO21.

2. Potrafi wyszukać odpowiednie dane do rozwiązania problemu z zakresu inżynierii bezpieczeństwa / Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_UK17.

3. Potrafi sformułować tezę (hipotezę) badawczą, cel pracy oraz wybrać i uzasadnić wybór metod badawczych Ocena: aktywności na zajęciach – obecności, udział i poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_UK18.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Wykazuje zrozumienie społecznego oraz moralnego znaczenia jakości i rzetelności badań naukowych w kształtowaniu rozwoju naukowego dyscypliny oraz postaw i wartości ogólnospołecznych / Poziom wypowiedzi w dyskusjach / IB_P6S_KK01, IB_P6S_KO02.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na seminarium – 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA BONDAR-NOWAKOWSKA
Prowadzący grup: ELŻBIETA BONDAR-NOWAKOWSKA, MARIUSZ WIATR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIUSZ WIATR
Prowadzący grup: MARIUSZ WIATR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIUSZ WIATR
Prowadzący grup: MARIUSZ WIATR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG, MARIAN ŻUBER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)