Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>PRACA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca inżynierska
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Zaliczony semestr 6

Skrócony opis:

Opracowanie i zredagowanie pracy, spełniającej wymogi pracy dyplomowej – inżynierskiej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Szczegółowa analiza przedmiotu pracy. Przegląd literatury przedmiotowej. Sformułowanie celu pracy. Opis obiektów badawczych oraz zastosowanych metod badań. Analiza wyników badań. Weryfikacja wyników pod kątem celu pracy. Uzupełnienie brakujących danych. Opis wyników badań. Dyskusja wyników. Sformułowanie wniosków. Przygotowanie i konsultacje wersji roboczej pracy. Opracowanie wersji końcowej pracy.

Literatura:

Literatura określona na podstawie studiów literaturowych oraz podana przez opiekuna pracy dyplomowej.

oraz:

Kaszyńska A.: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową. Wyd. Złote Myśli. Gliwice 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Zna nowoczesne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii bezpieczeństwa / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_WG09, IB_P6S_WG13.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi rozróżniać problemy o charakterze inżynierskim, sformułować cel pracy i określić niezbędne środki do jego zrealizowania / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_UK18.

2. Potrafi wyszukać odpowiednie dane do rozwiązania problemu będącego przedmiotem pracy / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_UW12, IB_P6S_UK17, IB_P6S_UU21.

3. Potrafi zaprezentować publicznie rozpatrywany problem oraz zabrać głos w dyskusji dotyczącej rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_UK18.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Rozumie, że wyniki działalności inżynierskiej są uzależnione od zastosowania najnowszych metod i właściwej interpretacji uzyskanych wyników / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_KK01, IB_P6S_KO02.

2. Jest gotów komunikować się z otoczeniem w celu wymiany profesjonalnej wiedzy / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_KR06.

3. Ma świadomość skutków społecznych i środowiskowych proponowanych rozwiązań / Ocena opiekuna pracy, ocena recenzenta pracy, egzamin dyplomowy / IB_P6S_KR07.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opiekuna pracy - 50%, ocena recenzenta pracy - 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)