Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe sem.7

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGW-SI>SEMINA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe sem.7
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria i gospodarka wodna

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Seminarium ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania pracy inżynierskiej oraz krótkich wystąpień i udziału w dyskusji na zadany temat.

Pełny opis:

Podstawy prawa autorskiego. Układ pracy dyplomowej inżynierskiej. Wymagania dotyczące prac inżynierskich. Ogólne zasady pisania pracy inżynierskiej: technika pisania, styl i forma pracy. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat. Podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej. Szczegółowe przedstawienie własnego problemu inżynierskiego i sposobu realizacji podjętego zamierzenia. Dyskusja na tematy dotyczące gospodarki wodnej.

Literatura:

- obowiązkowa

1. Kenny P.: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie.... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

2. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWN Warszawa, 1998, 2003.

3. Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”, Warszawa, 1995.

4. Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART., Bydgoszcz, 1997.

- uzupełniająca

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

zna zasady przygotowania i przedstawienia krótkich prac pisemnych i prezentacji/praca pisemna, prezentacja/ IW_P6S_WG17

ma podstawową wiedze dotyczącą nowych technik i technologii stosowanych w gospodarce wodnej, zna podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów inżynierskich/Praca pisemna prezentacja/ IW_P6S_WG17

W zakresie umiejętności

potrafi przygotować prezentację w oparciu o materiały pozyskane z różnych źródeł oraz zaprezentować publicznie rozpatrywany problem; potrafi zabrać głos w dyskusji dotyczącej rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki wodnej/Prezentacje, zaangażowanie

w dyskusję / IW_P6S_UW17, IW_P6S_UK18, IW_P6S_UU20

W zakresie kompetencji społecznych

rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o rożnych aspektach działalności inżyniera zajmującego się gospodarką wodną/Zaangażowanie

w dyskusję / IW_P6S_KK01, IW_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

100% ocena z ćwiczeń

Do zaliczenia seminarium w sem. 6 wymagane jest okazanie wypełnionego ramowego tematu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PULIKOWSKI, ROMUALD ŻMUDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PULIKOWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PULIKOWSKI, ROMUALD ŻMUDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PULIKOWSKI
Prowadzący grup: BEATA OLSZEWSKA, GRZEGORZ PĘCZKOWSKI, KRZYSZTOF PULIKOWSKI, ROMUALD ŻMUDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PULIKOWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PULIKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KASPEREK
Prowadzący grup: ROBERT KASPEREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KASPEREK
Prowadzący grup: ROBERT KASPEREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KASPEREK
Prowadzący grup: ROBERT KASPEREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KASPEREK
Prowadzący grup: ROBERT KASPEREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)