Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SATELLITE MEASUREMENT TECHNIQUES

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>STP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SATELLITE MEASUREMENT TECHNIQUES
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Geodesy, Satellite Geodesy, Adjustment Theory

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr inż. Maya Ilieva, e-mail: maya.ilieva@upwr.edu.pl

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures, the students will learn the basic theory of the monitoring of the Earth by the usage of Radar and GNSS signals emitted by dedicated satellite systems. The areas of application of the received data are Land Use detections, surface deformation monitoring caused by hazards like subsidence, landslides, earthquakes, tectonics, etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will be focussed on the application of the Radar remote sensing technology based on the Synthetic Aperture Radar (SAR) and GNSS data in different domains of Earth's monitoring. SAR images will be used to categorize the land coverage and to detect its changes in time due to agriculture activities or floodings. The Interferometric SAR technique (InSAR) will be used to produce Digital Elevation Model (DEM). Classical Differential InSAR (DInSAR) and advanced techniques like Permanent Scatterers (PSInSAR) will be used to determine the range and scale of land surface deformations caused by different natural and anthropogenic hazards. The deformation studies will be supported by GNSS observations from permanent stations located in deformation zones

Literatura: (tylko po angielsku)

Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati. C., Rocca, F. (2007). InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation. ESA Publications, TM-19, ISBN: 92-9092-233-8

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Collins, J. (2012). Global positioning system: theory and practice. Springer Science & Business Media

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The students will gain knowledge on how to create DEMs from satellite data, to make assessments on the land use based on satellite images, and most important to perform monitoring on the land deformations using advanced remote sensing technology and GNSS observations. They will be challenged to perform scientific study on particular problem, to provide products of the monitoring prepared in GIS environment. They will learn how to make an analysis on the gain results and validation with other geodetical products like data from levelling.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

classes (50%) + completion project (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD ROHM
Prowadzący grup: JAN KAPŁON, WITOLD ROHM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the course student gets a theoretical knowledge permitting to understanding relations between global (ITRS), regional (ETRS89) and national terrestrial reference frames and to do in practice the transformations between above frames. Student is also able to use GNSS technology for establishing of geodetic network and geodetic surveying.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Global, regional and local geodetic reference frame realization using satellite measurement techniques. Global Positioning System (GPS) and other Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in geodesy. GNSS satellite networks realizations and data processing methods. Ground Based Augmentation System (GBAS) and Satellite Based Augmentation System (SBAS) . ASG-EUPOS – polish realization of GBAS and SBAS.

Literatura: (tylko po angielsku)

Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie, Warszawa 1996;

Kleusberg A, Teunissen P.J.G, GPS for Geodesy 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 1998;

Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J., GPS Theory and Practice Fifth revised edition. Springer-Verlad Wien New York 2001;

Specht C., System GPS, Biblioteka Nawigacji nr 1, Wydawnictwo Bernardinium, Pelpin 2007;

Lamparski, J. Navstar GPS od teorii do praktyki. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001;

Seeber, Satelitte Geodesy 2nd Edition. Walter de Gruyter Berlin New York 2003

Materiały z konferencji i sympozjów naukowych (zagraniczne i krajowe) dotyczące problemów geodezji satelitarnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD ROHM
Prowadzący grup: JAN KAPŁON, WITOLD ROHM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: WITOLD ROHM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures the students will learn the basic theory of the monitoring of the Earth by the usage of Radar and GNSS signals emitted by dedicated satellite system. The areas of application of the receive data are d Land Use detections,  surface deformation monitoring caused by hazards like subsidence, landslides, earthquakes, tectonics, etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will be focussed on the application of the Radar  remote sensing technology based on the Synthetic Aperture Radar (SAR) and GNSS data in different domains of Earth's monitoring. SAR images and GNSS stations will be used to categorize the land coverage and to detect it's changes in time due to agriculture activities or floodings. The Interferometric SAR technique (InSAR) will be used to produce Digital Elevation Model (DEM). Classical Differential InSAR (DInSAR) and advanced techniques like Permanent Scatterers (PSInSAR) and offset tracking will be used to determine the range and scale of land surface deformations caused by different natural and anthropogenic hazards. The deformation studies will be supported by GNSS observations from permanent stations located in deformation zones.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati. C., Rocca, F. (2007). InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation. ESA Publications, TM-19, ISBN: 92-9092-233-8

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Collins, J. (2012). Global positioning system: theory and practice. Springer Science & Business Media

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)