Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PHYSICAL GEODESY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>PHYSGEOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PHYSICAL GEODESY
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

analiza matematyczna, fizyka, geodezyjne układy odniesienia

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) mgr inż. Mateusz Drożdżewski; e-mail: mateusz.drozdzewski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Pole grawitacyjne Ziemi, geoida i quasigeoida oraz metody ich wyznaczania. Systemy wysokości, niwelacja precyzyjna i geodezyjne osnowy wysokościowe podstawowe. Pomiary grawimetryczne i osnowy grawimetryczne. Integracja naziemnych metod pomiarowych w polu grawitacyjnym Ziemi.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Gravity field of the Earth: gravity vector, potential and acceleration of gravity, equipotential surfaces, geoid, vertical deflection, curvatures of the equipotential surfaces and lines of gravity forces, Laplace and Poisson equations, vertical gradient of the gravity, Eötvös tensor, potential in the form of a series of spherical functions, temporal variations of the gravity field. 2. Gravitational normal field: geodetic reference system GRS80, world geodetic system WGS84, normal potential, normal gravity vector, normal geodetic latitude, gravity on the ellipsoid, transfer of gravity from ellipsoid to earth surface, physical determination of ellipsoidal height. 3. Gravitational Earth’s model EGM: EGM96 and EGM2008 models, potential, gravity vector, astronomic latitude and longitude, orthometric height, geoid height, height anomaly, normal height, vertical deflection. 4. Height systems: orthometric height - Helmert and Poincare-Prey, normal height - telluroid, quasigeoid and height anomaly, quasigeoid height and vertical deflection components interpolation in the PL-geoid-2011 model, dynamical height, precise leveling corrections, national spatial reference system, vertical networks. 5. Residual gravitational field of the Earth: disturbing potential and gravity, gravity anomaly, height anomaly, geoid height and vertical deflection. 6. Quasigeoid modeling: Molodensky’s boundary value problem of physical geodesy, the concept of height quasigeoid modeling based on Brovar’s series: global, gravimetric and terrain componets plus polynomial trend and random rest. 7. Gravimetry and gravimetric networks: ground gravimetry - absolute and relative measurements, gravimetric networks, inertial ground and air gravimetry, satellite gravimetry – SST method, CHAMP and GRACE satellites, surface, air and satellite gradiometry, GOCE satellite. 8. Processing of GRACE data within time variation of EWH (equivalent of water height) on an example of Danube river basin and Greenland. Global, temporal and spatial analysis of gravity anomaly. 9. Basics of modelling of the gravity field and geoid: boundary value problems of physical geodesy.

Literatura:

Barlik M., Pachuta A. Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Wyd. PW 2007.

Czarnecki K. Geodezja współczesna. PWN, Warszawa 2014.

Hofmann-Wellenhof B. Moritz H. Physical Geodesy. Springer 2005.

Łyszkowicz A. Geodezja fizyczna. Wyd. UWM, Olsztyn 2012.

Osada E. Geodezyjne układy odniesienia. UxLan, Wrocław 2016.

Osada E. Geodezyjne pomiary szczegółowe. UxLan, Wrocław 2014.

Torge W., Muller J. Geodesy. DE GRUYTER 2012.

Torge W. Gravimetry. DE GRUYTER 1989.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę w zakresie:

• pola grawitacyjnego Ziemi, geoidy, quasigeoidy i metod ich wyznaczania,

• systemów wysokości, niwelacji precyzyjnej i geodezyjnych osnów wysokościowych podstawowych,

• pomiarów grawimetrycznych i osnów grawimetrycznych,

• integracji naziemnych metod pomiarowych w polu grawitacyjnym Ziemi.

W zakresie umiejętności

Student potrafi:

• wyznaczać wysokości geoidy/quasigeoidy i składowe odchylenia pionu w siatkowych modelach geoidy/quasigeoidy i analitycznych modelach grawitacyjnych Ziemi,

• wyznaczać poprawki systematyczne geometryczne i pływowe w osnowach wysokościowych

i grawimetrycznych.

• wykonywać zintegrowane w polu grawitacyjnym pomiary geometrii i geocentrycznej georeferencji naziemnych obiektów trójwymiarowych.

W zakresie kompetencji społecznych

Student wykazuje zrozumienie wpływu i znaczenia ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności geodety

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: MATEUSZ DROŻDŻEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: MATEUSZ DROŻDŻEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH, KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAREK TROJANOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAREK TROJANOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)