Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DIGITAL IMAGE PROCESSING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>DIGIMPROC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DIGITAL IMAGE PROCESSING
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Informatyka

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr inż. Przemysław Tymków; e-mail: przemyslaw.tymkow@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Kurs obejmuje cztery moduły do pracy indywidualnej oraz w zespołach dwuosobowych podzielone:

• Moduł 1.: Struktura i cechy obrazów cyfrowych

• Moduł 2.: Przekształcenia obrazów cyfrowych

• Moduł 3.: Klasyfikacja treści zobrazowań.

• Moduł 4.: Wybrane specjalistyczne metody analizy i przekształcenia obrazów stosowane w fotogrametrii i teledetekcji

Pełny opis:

Wprowadzenie do pozyskiwania i sposobów zapisu obrazów cyfrowych. Samodzielna implementacja podstawowych algorytmów przekształceń obrazów rastrowych. Klasyfikacja treści zobrazowań metodami statystycznymi. Elementy zaawansowanych przekształceń jako etapy opracowania fotogrametrycznego i teledetekcyjnego.

Literatura:

Obowiązkowa:

R. Tadeusiewicz, P. Kohorda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.

Uzupełniająca:

R.C. Gonzales, R.E. Woods, Digital Image Processing, Pearson; 3 edition, 2007

D. T. Larose: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

D. T. Larose: Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

J. Adamczyk, K. Będkowski: Metody cyfrowe w teledetekcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

T. Kubik, W. Paluszyński, A. Iwaniak, P. Tymków: Klasyfikacja obrazów rastrowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i statystycznych metod klasyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu metod pozyskiwania, przechowywania i przekształceń obrazów cyfrowych.

Zna podstawy metod cyfrowych w fotogrametrii i teledetekcji.

Ma ogólną wiedzę teoretyczną o metodach probabilistycznych i sztucznej inteligencji stosowanych do klasyfikacji treści obrazów cyfrowych.

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykonać zaawansowane przekształcenia obrazów cyfrowych w oparciu o narzędzia dostępne w ogólnych i specjalistycznych pakietach oprogramowania stosowanych w fotogrametrii, teledetekcji, geodezji i kartografii.

Potrafi samodzielnie zaimplementować podstawowe algorytmy przekształceń obrazów cyfrowych.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki wykorzystania technologii pozyskania i obróbki obrazów cyfrowych w pracy inżynierskiej z zakresy geodezji, fotogrametrii i teledetekcji.

Potrafi pracować samodzielnie

i współpracować w zespole

wykorzystując ogólnodostępne zasoby wiedzy i aplikacji.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z laboratorium 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)