Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IBU-SI>PRADYPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: KATEDRA BUDOWNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest uczenie studentów podstawowych zasad projektowania inżynieryjnego

w zakresie zagadnień związanych z tematem projektu inżynierskiego

Pełny opis:

Celem kursu jest uczenie studentów podstawowych zasad projektowania inżynieryjnego

w zakresie zagadnień związanych z tematem projektu inżynierskiego

Literatura:

1. Przepisy i normy związane z realizowanymi tematami projektu inżynierskiego.

2. Książki i publikacje o tematyce związanej zz realizowanymi tematami projektu inżynierskiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa i inżynierska

Zna zasady prawidłowego rozwiązywania problemów inżynierskich

W zakresie umiejętności

Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów

Potrafi korzystać z dostępnych programów komputerowych przy rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

Umie skutecznie korzystać ze źródeł książkowych, literatury technicznej, stron internetowych oraz aktów prawnych przy opracowywaniu projektu inżynierskiego

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie istotę samodzielnej pracy inżynierskiej.

Zna, rozumie i stosuje się do przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanego projektu inżynierskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, MACIEJ ORZECHOWSKI, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, KAMIL PAWŁOWSKI, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO, AGATA WŁÓKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EDWARD HUTNIK, ROBERT KASPEREK, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, MACIEJ ORZECHOWSKI, KRZYSZTOF PARYLAK, KAMIL PAWŁOWSKI, IWONA RYBKA, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO, ZOFIA ZIĘBA
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, EDWARD HUTNIK, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, MACIEJ ORZECHOWSKI, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, KAMIL PAWŁOWSKI, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO, AGATA WŁÓKA, ZOFIA ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN, HANNA MARSZAŁEK, IWONA RYBKA
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, JAROSŁAW DĄBROWSKI, DANIEL GARLIKOWSKI, EDWARD HUTNIK, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, MACIEJ ORZECHOWSKI, KAMIL PAWŁOWSKI, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI, BRONISŁAW GOSOWSKI, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, MACIEJ ORZECHOWSKI, KAMIL PAWŁOWSKI, BOHDAN STAWISKI, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI, RAFAŁ IDZIKOWSKI, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, RADOSŁAW TATKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI, EDWARD HUTNIK, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, MACIEJ ORZECHOWSKI, KAMIL PAWŁOWSKI, BOHDAN STAWISKI, RADOSŁAW STODOLAK, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS, RAFAŁ IDZIKOWSKI, WOJCIECH KILIAN, ROBERT ŚWIERZKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, MICHAŁ DRZAZGA, DANIEL GARLIKOWSKI, EDWARD HUTNIK, RAFAŁ IDZIKOWSKI, ROBERT KASPEREK, MACIEJ KAŹMIEROWSKI, WOJCIECH KILIAN, HANNA MARSZAŁEK, KAMIL PAWŁOWSKI, BOHDAN STAWISKI, ROBERT ŚWIERZKO, RADOSŁAW TATKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MICHAŁ DRZAZGA, MACIEJ KAŹMIEROWSKI, WOJCIECH KILIAN, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, ROBERT ŚWIERZKO, ZOFIA ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, WŁODZIMIERZ BIAŁAS, JAROSŁAW DĄBROWSKI, MICHAŁ DRZAZGA, DANIEL GARLIKOWSKI, RAFAŁ IDZIKOWSKI, MACIEJ KAŹMIEROWSKI, WOJCIECH KILIAN, MAŁGORZATA MEISSNER, KAMIL PAWŁOWSKI, ROBERT ŚWIERZKO, MATYLDA TANKIEWICZ, RADOSŁAW TATKO, FILIP ZAKĘŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: JAROSŁAW DĄBROWSKI, MICHAŁ DRZAZGA, RAFAŁ IDZIKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)