Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompleksowe ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK-SI>KĆT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompleksowe ćwiczenia terenowe
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Projektowanie 1-4

Skrócony opis:

Umiejętność kształtowania wybranych wnętrz krajobrazowych, tak urbanistycznych jak i ruralistycznych, ich analiza oraz prawidłowa ocena to podstawowe zadanie z jakim zmierzy się w swoim życiu zawodowym architekt krajobrazu.

Pełny opis:

Analiza wybranych elementów przestrzeni miejskiej oraz parkowej. Kształtowanie wnętrz krajobrazowych, skwerów, parków oraz zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych dawniej i współcześnie. Zagospodarowanie placów miejskich. Przeobrażenia zachodzące w przestrzeniach miasta oraz zespołach zieleni zorganizowanej.

Literatura:

Strony internetowe, literatura z zakresu wiedzy ogólnej o Wrocławiu (trasy tematyczne w obrębie miasta), dostępna literatura na temat miejsc do których planowany jest wyjazd terenowy, wiedza ze studiów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

W stopniu zaawansowanym zna zasady kształtowania kompozycji w różnym kontekście przestrzennym oraz historycznym/obecność na zajęciach terminowe oddanie waloryzacji/AK_P6S_WG03

W zakresie umiejętności

Potrafi określić elementy składowe wnętrza krajobrazowego i właściwie je zakomponować/obecność na zajęciach terminowe oddanie waloryzacji/AK_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie skutki podjętych decyzji w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni, w tym wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi/obecność na zajęciach terminowe oddanie waloryzacji/obecność na zajęciach terminowe oddanie waloryzacji/AK_P6S_KR06

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- wiedza ogólna zdobyta w ramach studiów oraz w trakcie ćwiczeń terenowych

Umiejętności

- zaliczenie sprawozdań z wyznaczonych tras tematycznych

Kompetencje społeczne

aktywna obecność na zajęciach, terminowe oddanie sprawozdań, aktywna praca w ramach ćwiczeń terenowych

Ocena z ćwiczeń 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZBIGNIEW KURIATA
Prowadzący grup: ANNA BORCZ, ZBIGNIEW KURIATA, MICHAŁ ŁUKOWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA BORCZ
Prowadzący grup: ANNA BORCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GUBAŃSKA, JUSTYNA RUBASZEK
Prowadzący grup: RENATA GUBAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JUSTYNA RUBASZEK
Prowadzący grup: RENATA GUBAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JUSTYNA JAWOREK-JAKUBSKA, ANNA PODOLSKA
Prowadzący grup: JUSTYNA JAWOREK-JAKUBSKA, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JUSTYNA RUBASZEK
Prowadzący grup: JUSTYNA JAWOREK-JAKUBSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JUSTYNA JAWOREK-JAKUBSKA
Prowadzący grup: JUSTYNA JAWOREK-JAKUBSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)