Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GREEN ARCHITECTURE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/AW-SE>ZIELARCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GREEN ARCHITECTURE
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Przedmioty 6 sem.-architektura krajobrazu, st i-go (inż)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

-

Osoba do konaktu:

dr inż Marta Weber-Siwirska; marta.weber-siwirska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Idea zielonej architektury, projektowanie zieleni w połaczeniu z architekturą, w szczególności projektowanie zielonych dachów i ścian.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przedstawiana jest idea zielonej architektury, funkcje zieleni w mieście i jej różne formy w powiązaniu z obiektami architektury, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i ścian. Omawiane są różne rodzaje rozwiązań w zakresie projektowania, materiałów i doboru zieleni do zastosowania na zielonych dachach i ścianach. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują projekt zielonej ściany i zielonego dachu. Część zajęć stanowią ćwiczenia plenerowe służące obejrzeniu wybranych rozwiązań projektowych.

Literatura:

1. Blanc P.: The vertical garden. From nature to the city, Norton & Company, London / New York 2008; 2. Rooftop Garden, Hong Kong Architecture Science Press, Gingko Press, Berkeley 2013; 3. Thoren R.: Landscapes of change: innovative designs and reinvented sites, Timber Press, Portland / London 20 4. Molntyre L., Snodgrass E.C.: The green roof manual: a professional guide to design, installation, maintenance, Timber Press, Portland / London 2010 5. Dunnett N. & Kingsbury N.: Planting green roofs & living walls, Timber Press, Portland / London 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna określony zakres problematyki związanej z rozwojem technologicznym, przestrzeniami interaktywnymi oraz innowacyjnymi tendencjami w architekturze wnętrz [AK1 - W28] Umiejętności: Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy projektowe dotyczące doboru zieleni zintegrowanej z architekturą [AK1 - U18] Potrafi, na podstawie poszerzonej wiedzy, rozwiązywać wybrane problemy projektowe dotyczące zieleni zintegrowanej z architekturą [AK1 - U27] Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i poszerzania nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania użytkowych i artystycznych kompozycji przestrzennych [AK1 - K18]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń (projekt, prezentacja, poster) 60 + ocena z wykładu (egzamin) 40 .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JUSTYNA RUBASZEK, MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: JUSTYNA RUBASZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)