Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SM>1421.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmiot kierunkowy I
Przedmiot kierunkowy II
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1c4bdf64-5715-410f-9cf8-8f5cc0f4f303.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ, EWA POPIELA
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, EWA POPIELA, ADAM ROMAN, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7d81cce1-b202-4148-99d1-e337fa5b042e.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7e65240a-faa5-4dcf-a607-4bdf843d0a35.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/47168f83-0508-491e-9e53-6af8924f16af.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)