Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SM>0252.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmiot kierunkowy I
Przedmioty 1 sem. - zootechnika, st. ii-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KRUSZYŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/60b4a6a2-126d-4ef4-b511-a2f09354a88f.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, BŁAŻEJ NOWAK
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/8f45c9f7-0f94-4f06-9676-52f25f417ed3.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, BŁAŻEJ NOWAK, PRZEMYSŁAW POKORNY
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/c793fa1b-d879-4c72-a7a8-ad6a2c58bd56.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, PRZEMYSŁAW POKORNY
Prowadzący grup: MARCEL BAWEJ, ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, PRZEMYSŁAW POKORNY
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/04e44f30-5376-487c-94d3-cf0dadf6bcf0.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, PRZEMYSŁAW POKORNY
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/90a9b4d4-1e68-415c-a6cc-be07a8efeb13.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)