Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Użytkowanie małych przeżuwaczy (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>UMP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie małych przeżuwaczy (II)
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów głównie z drugim ważnym gatunkiem małego przeżuwacza - kozą oraz z innymi niszowymi gatunkami, takimi jak: daniele, lamy i alpaki.

Pełny opis:

Właściwości biologiczne i znaczenie kóz; udomowienie i pochodzenie kóz; rasy kóz i ich użytkowanie mleczne, mięsne, wełniste i puchowe; rozród kóz i odchów koźląt; zachowanie się kóz i koźląt; kryteria wyboru kóz i kozłów do hodowli; żywienie kóz; koziarnia i jej wyposażenie. Biologia gatunków małych przeżuwaczy: danieli, jeleni, reniferów, lam, alpak w porównaniu do owiec i kóz; cechy behawioralne jako wynik interakcji gatunek/rasa - środowisko; baza paszowa i systemy żywienia małych przeżuwaczy na świecie; usługi małych przeżuwaczy na rzecz środowiska - pielęgnowanie krajobrazu; systemy produkcji małych przeżuwaczy; obliczanie biologicznej efektywności produkcji małych przeżuwaczy oraz wyliczanie wskaźników technologicznych i ekonomicznych dla różnych systemów chowu.

Literatura:

Lasota-Moskalewska A. (2005) Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. WUW, Warszawa;

Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E. (2011) Rasy zwierząt gospodarskich. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa;

Przegląd Hodowlany (miesięcznik).

Wójtowski J. (red) (2013) Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Wyd. UP w Poznaniu

Szulc T. (red) (2016) Hodowla zwierząt. Wydawnictwo UP we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma poszerzoną (w stosunku do podstawowego przedmiotu) wiedzę o małych przeżuwaczach w perspektywie globalnej.

/kartkówki z treści ćwiczeń i wykładów/BH1_W13,Student posiada znajomość biologii gatunków małych przeżuwaczy, które odgrywają rolę zarówno w światowej jak i niszowej produkcji zwierzęcej (owce - w tym szerstne, kozy, zwierzyna płowa, wielbłądowate nowego świata)./kartkówki z treści ćwiczeń i wykładów/BH1_W05: BH1_W07; BH1_W17,Student zna różne systemy produkcji stosowane w świecie. /kartkówki z treści ćwiczeń i wykładów/BH1_W14; BH1_W15***; w zakresie umięjętności: Student ma opanowane podstawowe metody chowu małych przeżuwacz.y

BH1_U06; BH1_U07,Student potrafi dokonać porównania sprawności biologicznej jak i ekonomicznej różnych systemów produkcji małych przeżuwaczy w ujęciu globalnym (nie zawężonym tylko do warunków jednego kraju czy regionu). BH1_U04; BH1_U09; BH1_U13, ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student rozumie skutki utrzymywania małych przeżuwaczy w środowisku.

BH1_K05; BH1_K06,Student jest przygotowany do organizacji i rekomendacji zrównoważonych systemów produkcji małych przeżuwaczy. BH1_K07,

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie z przedmiotu (ocena jako średnia arytmetyczna) na podstawie ocen z kartkówek, projektu, prezentacji ustnych i dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: JOANNA KOCHAN, PIOTR NOWAKOWSKI, EDWARD PAWLINA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI, TIMO BURSTER, WOJCIECH KRUSZYŃSKI, PATRYCJA WACŁAWIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI, BŁAŻEJ NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI, BŁAŻEJ NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)