Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Użytkowanie koni (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>UK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie koni (II)
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Zagadnienia z zakresu użytkowania sportowego i rekreacyjnego koni, organizacji stajni i ośrodków sportowych, utrzymania, żywienia i transportu koni oraz aspekty prawne i biznesowe działalności

Pełny opis:

Student poznaje konkurencje sportów konnych, style jazdy oraz powożenie zaprzęgami. Uczy się analizować wyniki sportowe koni i metody treningu, pod kątem ich doskonalenia. Zdobywa wiedzę z zakresu prawa oraz umiejętność projektowania i organizacji ośrodków jeździeckich. Poznaje zawody związane z końmi oraz konieczność systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

Literatura:

Kaproń M. 1999. Metody doskonalenia koni. Wyd. AR Lublin

Witold Pruski, 2006. Hodowla koni. PWRiL W-wa

Pruchniewicz W. 2007. Akademia Jeździecka, wyd AJ.

Kolstrung R. i in. 2004. Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, W-wa

www. PZHK.pl.

www.PZJ.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Potrafi zdefiniować czynniki wpływające na użytkowanie koni

2. Tłumaczy zasady utrzymania i transportu koni z zachowaniem wymogów dobrostanu

3. Potrafi scharakteryzować sposoby użytkowania koni w Polsce

W zakresie umiejętności

1. Potrafi wybrać odpowiednie konie do różnych dyscyplin jeździeckich

2. Właściwie dobiera bezpieczny transport dla koni

3. Samodzielnie opracowuje konkretne rozwiązania konstrukcyjne stajni, padoków i pastwisk

W zakresie kompetencji społecznych

1. Rozumie znaczenie przemysłu „końskiego” dla gospodarki kraju

2. Potrafi zorganizować trening koni o różnym przeznaczeniu

3. Rozumie znaczenie systematycznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza 2 będzie zweryfikowana na podstawie wykonanego projektu, dotyczącego przebiegu treningu i selekcji koni wybranej rasy (70% projektu na ocenę pozytywną) oraz zostanie zweryfikowana na podstawie pisemnego sprawdzianu, trwającego 30 min. i złożonego z pięciu pytań. Na ocenę pozytywną wymagana jest prawidłowa odpowiedź na trzy pytania.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA WALKOWICZ
Prowadzący grup: EWA WALKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA WALKOWICZ
Prowadzący grup: EWA WALKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA WALKOWICZ
Prowadzący grup: EWA WALKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, MARIA SOROKO-DUBROVINA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)