Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>SI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do pisania pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

Przedstawione zostaną wymagania merytoryczne dotyczące prac inżynierskich na kierunku zootechnika. Student nauczy się korzystać z różnych źródeł informacji. Poruszone zostaną kwestie plagiatu w pracach inżynierskich. Przedstawiony zostanie schemat metodyczny służący do rozwiąznia problemów związanych z hodowlą zwierząt. Omówione zostaną podstawowe błędy popełniane przez studentów w trakcie pisania pracy inżynierskiej. Na wybranych przykładach przedstawiona zostanie redakcja tabel, figur, schematów, streszczeń w pracy inżynierskiej. Formułowanie podsumowania i wniosków. Prezentacja przykładów prac inżynierskich.

Literatura:

Świrska-Kalinowska J. Metodyka nauczania produkcji zwierzęcej. Wydawnictwo SGGW, 1995.

Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych i zootechnicznych do napisania pracy inżynierskiej/Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BH_P6S_WG06,Student zna zasady pisania prac inżynierskich z zakresu zootechniki/Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BH_P6S_WG03,Student wie jak unikać plagiatu w pracy inżynierskiej/Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BH_P6S_WK11***; w zakresie umięjętności: Student potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji w celu wykorzystania ich do napisania pracy inżynierskiej z zakresu zootechniki BH_P6S_UW02,Student potrafi redagować tekst pracy inżynierskiej z zakresu zootechniki BH_P6S_UK03, ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie hodowli zwierząt BH_P6S_KK01, ,

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PIOTR NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)