Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla bydła (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>HB2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła (II)
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Aspekty organizacyjne hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

Pełny opis:

Hodowla bydła - aspekty organizacyjne. Metody hodowlane wykorzystywane w hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej bydła. Dokumentacja hodowlana. Szacowanie wartości hodowlanej bydła. Realizacja celów hodowlanych - programy genetycznego doskonalenia bydła. Projektowanie chowu i hodowli bydła.

Literatura:

1. Szulc T., Litwińczuk Z. (redakcja): Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL Warszawa, 2005;

2. Dokumentacja hodowlana oraz informacje zawarte w zasadach oceny wartości użytkowej i hodowlanej PFHBiPM oraz PZHiPBM;

3. Rekik B. Intensive Selection in Holstein Cattle: Evolution of Genetic Gains. Wyd. Lap Lambert Academic Publishing GmbH KG, 2012;

4. Dairynz (Organization). DairyNZ body condition scoring: the reference guide for New Zealand dairy farmers, 1st ed. Wyd. Hamilton N.Z., 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu hodowli bydła.

/sprawdziany pisemne oraz na podstawie bieżących postępów w nauce i aktywności (ustne wypowiedzi i zadania) oraz przygotowania projektu z chowu i hodowli bydła/BH_P6S_WG06,Student ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka i wołowiny./sprawdziany pisemne oraz na podstawie bieżących postępów w nauce i aktywności (ustne wypowiedzi i zadania) oraz przygotowania projektu z chowu i hodowli bydła/BH_P6S_WG08,Student zna cele i metody realizacji programów ochrony lokalnych ras bydła w Polsce. /sprawdziany pisemne oraz na podstawie bieżących postępów w nauce i aktywności (ustne wypowiedzi i zadania) oraz przygotowania projektu z chowu i hodowli bydła/BH_P6S_WG09***; w zakresie umięjętności: Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z dokumentacji hodowlanej. BH_P6S_UW02,Student wykorzystuje umiejętność analizy każdego etapu hodowli bydła z uwzględnieniem elementów krytycznych. BH_P6S_UW06,Student potrafi dokonać oceny warunków środowiska hodowlanego i stanu zdrowia i kondycji bydła. BH_P6S_UW10***; w zakresie kompetencji społecznych: Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki niewłaściwie prowadzonej hodowli bydła.

BH_P6S_KK03,Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie chowu i hodowli bydła. BH_P6S_KK01,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Studentów posiadających zaliczenie z ćwiczeń obowiązuje pisemny test w sesji egzaminacyjnej. Wiedza zweryfikowana zostanie na wykładach na podstawie trwającego 45 minut testu (pytania z tematyki wykładów). Jeśli test nie zostanie zaliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie zdawać go w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: MARTA KALICIAK, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Prowadzący grup: ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)