Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>TSiPPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Badanie właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego i ich ocena.

Pełny opis:

Badanie właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego i ich ocena:

- miód pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis, wosk pszczeli, mleczko pszczele,

- jaja spożywcze,

- tusze i mięso zwierzat rzeźnych,

- mleko,

- skóry garbarskie i futrzarskie.

Literatura:

1. Litwińczuk Z.: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin, 2001.

2. Jurczak F.: Mleko produkcja, badania, przerób. SGGW Warszawa, 2005.

3. Prabucki J.: Pszczelarstwo. Wyd. Promocyjne "Albatros" Szczecin, 1998.

4. Trziszka T. (red.): Jajczarstwo- nauka, technologia, praktyka. Wyd. AR Wrocław, 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma ogólną wiedzę z zakresu wytwarzania i pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego

/testy z treści ćwiczeń i wykładów/BH1 - W14, R1A_W05, InzA_W02, InzA_W04,Student zna podstawowe technologie produkcji surowców zwierzęcych /testy z treści ćwiczeń i wykładów/BH1 - W015, R1A_W05, R1A_W03, R1A_W04, InzA_W02,//***; w zakresie umięjętności: Student umie ocenić wartość surowców pochodzenia zwierzęcego BH1 - U11, R1A_U06, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U08, , ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za wytworzenie produktów o wysokiej jakości BH1 - K07, R1A_K05, InzA_K01, InzA_K02, ,

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza oraz umiejętności zweryfikowane zostaną na podstawie przeprowadzonego w sesji egzaminacyjnej 90 minutowego egzaminu w formie opisowej (10 pytań z 5 bloków tematycznych, po 2 pytania z każdego). Poszczególne bloki tematyczne (mięso, mleko, produkty pszczele, jaja, skóry) oceniane będą przez osoby prowadzące wykłady. W celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu student musi uzyskać pozytywne oceny z 5 bloków tematycznych, a końcowa ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ze wszystkich bloków tematycznych. Jeżeli student nie zaliczy któregoś z bloków tematycznych może poprawić go u osoby prowadzącej wykłady z tego bloku w trakcie konsultacji lub w innym wyznaczonym terminie. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu lub jego nie zaliczenia student ma prawo ponownie zdawać go ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, PIOTR NOWAKOWSKI, SEBASTIAN OPALIŃSKI, ADAM ROMAN, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, ROBERT BODKOWSKI, PAULINA CHOLEWIŃSKA, EWA ŁUKASZEWICZ, SEBASTIAN OPALIŃSKI, ADAM ROMAN, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ, EWA ŁUKASZEWICZ, PAWEŁ MIGDAŁ, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, PAWEŁ MIGDAŁ, JOANNA ROSENBERGER, EDYTA WOJTAS, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, PAWEŁ MIGDAŁ, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, EWA ŁUKASZEWICZ, PAWEŁ MIGDAŁ, AGNIESZKA MURAWSKA, ADAM ROMAN, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)