Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>SI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodologią pisania/redagowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wymagania merytoryczne w stosunku do prac inżynierskich na kierunku zootechnika. Korzystanie z różnych źródeł informacji (internet, książki, poradniki, czasopisma fachowe, osobiste rozmowy i wywiady, materiały multimedialne) i krytyczne podejście do uzyskiwanych wiadomości. Plagiat. Stosowanie języka fachowego. Sztuka zadawania pytań – znajdowania problemów do rozwiązania. Tworzenie schematu metodycznego do rozwiązania postawionego zadania/problemu. Redakcja pracy inżynierskiej (układ i proporcje rozdziałów). Redakcja tabel, figur, schematów, streszczeń. Formułowanie podsumowania/ wniosków/ zaleceń. Analiza SWOT. Przykłady prac inżynierskich.

Literatura:

1. Sydor M.: Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014.

2. www.plagiat.pl

3. any scientific paper in area of animal sciences

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1. Student wie jak znaleźć problem a następnie jak dążyć do jego rozwiązania.

2. Student zna zasady pisania tekstów technicznych – projektów z zakresu zootechniki, wie jak unikać plagiatu w swoich opracowaniach .

W zakresie umiejętności

1. Student potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji w celu wykorzystania ich do stworzenia projektu z zakresu zootechniki.

2. Student potrafi redagować tekst techniczny z zakresu zootechniki – tekst pracy inżynierskiej.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student ma świadomość swojej roli fachowca w rozwiązywaniu i tłumaczeniu problemów zootechnicznych innym fachowcom i szeroko pojętemu społeczeństwu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie zadania (pozytywna ocena z opisu planowanej pracy dyplomowej o objętości 1 strony maszynopisu) oraz pozytywna ocena z dyskusji na temat redagowania prac dyplomowych. Zaliczenie końcowe to średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: PIOTR NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)