Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla zwierząt amatorskich i towarzyszących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>HZAMiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla zwierząt amatorskich i towarzyszących
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

W ramach realizowanego przedmiotu student poznaje gatunki zwierząt towarzyszących, wymagania i specyficzne warunki hodowli. Podczas zajęć projektuje własną hodowlę wybranego gatunku oraz uczestniczy w wystawach zwierząt towarzyszących.

Pełny opis:

Charakterystyka hodowli psów, szczególne wymagania, prezentacja ras. Charakterystyka hodowli kotów i ich wymagań, opis ras. Omówienie hodowli i odmian: chomików, świnek morskich, szynszyli, tchórzofretek, królików miniaturek, koszatniczek, myszoskoczków, myszy hodowlanych i szczurów hodowlanych. Prezentacja gatunków ptaków oraz innych zwierząt utrzymywanych obecnie jako zwierzęta towarzyszące.

Literatura:

1. Monkiewicz J., Wajdzik J.: Kynologia – wiedza o psie. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław 2007

2. Dubiel A. i wsp. Rozród psów

3. Wirth-Dzięciołowska E.: Poradnik hodowcy kotów1999

4. Stromenger Z., Schmidt K.: Słownik kotów świata. Prószyński i spółka 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Rozpoznaje gatunki zwierząt amatorskich.

2. Opisuje ich biologię, behawior.

3. Zna ich specyficzne wymagania w zakresie hodowli

W zakresie umiejętności

1. Identyfikuje odmiany i rasy w obrębie gatunku.

2. Planuje hodowlę danego gatunku i rasy.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Ma świadomość odpowiedzialności za zwierzęta i poczucie etyki w postępowaniu z nimi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z projektu stanowi 30%, a zaliczenie testu 70% oceny łącznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)