Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla bydła (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>HODB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła (II)
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Aspekty organizacyjne hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

Pełny opis:

Hodowla bydła – aspekty organizacyjne. Metody hodowlane wykorzystywane w hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej bydła. Dokumentacja hodowlana. Szacowanie wartości hodowlanej bydła. Realizacja celów hodowlanych – programy genetycznego doskonalenia bydła. Projektowanie chowu i hodowli bydła.

Literatura:

1. Szulc T., Litwińczuk Z. (redakcja): Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL Warszawa, 2005;

2. Dokumentacja hodowlana oraz informacje zawarte w zasadach oceny wartości użytkowej i hodowlanej PFHBiPM oraz PZHiPBM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1. Student ma szczegółową wiedzę z zakresu chowu i hodowli bydła.

2. Student ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka i wołowiny.

3. Student zna cele i metody realizacji programów ochrony lokalnych ras bydła w Polsce.

W zakresie umiejętności

1. Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z dokumentacji hodowlanej.

2.Student wykorzystuje umiejętność analizy każdego etapu hodowli bydła z uwzględnieniem elementów krytycznych.

3. Student potrafi dokonać oceny warunków środowiska hodowlanego i stanu zdrowia oraz przeprowadzić niezbędne zabiegi pielęgnacyjne u bydła.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki niewłaściwie prowadzonej hodowli bydła.

2. Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie chowu i hodowli bydła.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Studentów posiadających zaliczenie z ćwiczeń obowiązuje pisemny test w sesji egzaminacyjnej. Wiedza zweryfikowana zostanie na wykładach na podstawie trwającego 45 minut testu (pytania z tematyki wykładów). Jeśli test nie zostanie zaliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie zdawać go w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN KUCZAJ
Prowadzący grup: MARIAN KUCZAJ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)