Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>CHÓWiHK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla koni
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane w czasie kursu dotyczą umiejscowienia gatunku konia (Equus Caballus) w systematyce organizmów żywych, szczególnie ssaków, oraz umiejscowienie koni w grupie zwierząt gospodarskich. Student poznaje morfologię i funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów konia w czasie wzrostu i rozwoju i w czasie różnych typów użytkowania. Poznaje niezbędne elementy prowadzenia pracy hodowlanej, to znaczy pomiarów koni, określania wzrostu i rozwoju, oceny pokroju, analizy rodowodów, analizy wyników różnych prób użytkowych. Podawane są również zasady żywienia koni różnych grup oraz rozmnażanie wyselekcjonowanych koni z wykorzystaniem najnowszych biotechnologii z tym związanych.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w czasie kursu dotyczą umiejscowienia gatunku konia (Equus Caballus) w systematyce organizmów żywych, szczególnie ssaków, oraz umiejscowienie koni w grupie zwierząt gospodarskich. Student poznaje morfologię i funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów konia w czasie wzrostu i rozwoju i w czasie różnych typów użytkowania. Poznaje niezbędne elementy prowadzenia pracy hodowlanej, to znaczy pomiarów koni, określania wzrostu i rozwoju, oceny pokroju, analizy rodowodów, analizy wyników różnych prób użytkowych. Podawane są również zasady żywienia koni różnych grup oraz rozmnażanie wyselekcjonowanych koni z wykorzystaniem najnowszych biotechnologii z tym związanych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

W zakresie umiejętności

W zakresie kompetencji społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA WALKOWICZ
Prowadzący grup: EWA WALKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA WALKOWICZ
Prowadzący grup: EWA WALKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane w czasie kursu dotyczą umiejscowienia gatunku konia (Equus Caballus) w systematyce organizmów żywych, szczególnie ssaków, oraz umiejscowienie koni w grupie zwierząt gospodarskich. Student poznaje morfologię i funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów konia w czasie wzrostu i rozwoju i w czasie różnych typów użytkowania. Poznaje niezbędne elementy prowadzenia pracy hodowlanej, to znaczy pomiarów koni, określania wzrostu i rozwoju, oceny pokroju, analizy rodowodów, analizy wyników różnych prób użytkowych. Podawane są również zasady żywienia koni różnych grup oraz rozmnażanie wyselekcjonowanych koni z wykorzystaniem najnowszych biotechnologii z tym związanych.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w czasie kursu dotyczą umiejscowienia gatunku konia (Equus Caballus) w systematyce organizmów żywych, szczególnie ssaków, oraz umiejscowienie koni w grupie zwierząt gospodarskich. Student poznaje morfologię i funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów konia w czasie wzrostu i rozwoju i w czasie różnych typów użytkowania. Poznaje niezbędne elementy prowadzenia pracy hodowlanej, to znaczy pomiarów koni, określania wzrostu i rozwoju, oceny pokroju, analizy rodowodów, analizy wyników różnych prób użytkowych. Podawane są również zasady żywienia koni różnych grup oraz rozmnażanie wyselekcjonowanych koni z wykorzystaniem najnowszych biotechnologii z tym związanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)