Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium bioinformatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>SEMBIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium bioinformatyczne
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium przygotowujące do napisani pracy licencjackiej i poszeżajace choryzonty w zakresie bioinformatyki.

Pełny opis:

literatura z zakresu bioinformatyki, prezentacje ustne, prezentacje posterowe

Literatura:

1. Malmfors B., Garnsorthy P., Grossman M. Writing and presenting scientific papers. Nottingham University Press 2009;

2. Czasopisma naukowe z dziedziny bioinformatyki np. Bioinformatics, BMC Bioinformatics, BMC Genomics, BMC Genetics, Genetics, PLOS Computational Biolgy;

3. http:/www.genome.gov/COURSE2012/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Zna specyfikę interpretacji wyników analiz biologicznych./efekty bieżące sprawdzane na seminariach/BI_P6S_WG02,Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie problemów właściwych dla bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi./efekty bieżące sprawdzane na seminariach/BI_P6S_WG07,Ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla bioinformatyki i stosowanych w nich metod badawczych./efekty bieżące sprawdzane na seminariach/BI_P6S_WG09 ; w zakresie umięjętności: Rozumie literaturę z zakresu biologii, statystyki matematycznej i informatyki w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim. BI_P6S_UW04,Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy. BI_P6S_UW11,Posiada umiejętność aktywnego udziału w debacie w języku polskim i języku angielskim, dotyczącej zagadnień szczegółowych z zakresu bioinformatyki. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. BI_P6S_UW12 ; w zakresie kompetencji społecznych: Krytycznie ocenia posiadany przez siebie zasób wiedzy. BI_P6S_KK01, ,

Metody i kryteria oceniania:

studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń uzyskuje zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: MAGDA MIELCZAREK, JOANNA SZYDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA FRĄSZCZAK, JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: MAGDA MIELCZAREK, JOANNA SZYDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: MAGDA MIELCZAREK, JOANNA SZYDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: JOANNA SZYDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: MAGDA MIELCZAREK, TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)