Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalne wykorzystanie owadów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>DWOU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalne wykorzystanie owadów użytkowych
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 4 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Planowanie doświadczeń na owadach użytkowych. Znaczenie tej grupy owadów w współczesnej nauce.

Pełny opis:

Zapoznanie z biologią oraz kolejnymi stadiami rozwojowymi pszczoły miodnej. Podstawy utrzymywania owadów użytkowych w warunkach laboratoryjnych. Zapoznanie z powszechnie stosowanymi metodami. Pobieranie materiału do doświadczeń oraz jesgo podstawowe analizy. Rozpoznanie i zidentyfikowanie typowych owadów użytkowych.

Literatura:

1. Banaszak J.: Natural resources of wild bees in Poland; WSP Bydgoszcz, 1992.

2. Banaszak J.: Pszczoły i zapylanie roślin; PWRiL Oddz. w Poznaniu, 1987.

3. Banaszak J.: Ekologia pszczół; PWN, Warszawa, 1993.

4. Dylewska M.: Nasze trzmiele; ODR, APW Karniowice, 1996.

5. Kostecki R., Tomaszewska B.: Choroby i szkodniki pszczół; PWRiL, Warszawa, 1987, wyd. II popr. i uzupełń.

6. Praca zbiorowa pod red. Prabuckiego J.: Pszczelnictwo; Wyd. Prom. "Albatros", Szczecin, 1998.

7. Roman A.: Podstawy pszczelarstwa. Wyd. AR Wrocław, 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: definiuje pozycję owadów użytkowanych gospodarczo w świecie organizmów żywych

/Kolokiwum/BI_P6S_WG03, BI_P6S_WG08,zna i opisuje budowę, fizjologię, funkcje życiowe owadów użytkowych. Potrafi planować doświadczenia z ich wykorzystaniem.

/Kolokiwum/BI_P6S_WG11 ,zna i opisuje zagrożenia antropogenne w siedlisku dziko żyjących owadów pszczołowatych/Kolokiwum/BI_P6S_WG03,BI_P6S_WG08 ; w zakresie umięjętności: Student potrafi prawidłowo zaplanować doświadczenie z wykorzystaniem owadów użytkowych.

BI_P6S_UW02, BI_P6S_UW05 ,umie wykorzystywać odpowiednie sprzęty oraz możliwości rodziny pszczelej w celu porabia oraz zabezpieczenia materiału doświadczalnego.

BI_P6S_UW05 ,potrafi ocenić przydatność wybranych rodzin pszczelich do prowadzenia doświadczenia. Rozpoznaje produkty pszczele oraz potrafi wykorzystać je do analizy laboratoryjnej.

BI_P6S_UW02, BI_P6S_UW05, BI_P6S_UW07 ; w zakresie kompetencji społecznych: Analizuje oraz dyskutuje o roli owadów użytkowych w środowisku naturalnym.

BI_P6S_KK01,Postępuje odpowiedzialnie oraz rozważnie w stosunku do zwierząt; przestrzega zasad obowiązujących przy wykonywaniu prac pasiecznych.

.

BI_P6S_KO04, BI_P6S_KO03,Potrafi współpracować z osobami tworzącymi grupę BI_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:w celu zaliczenia przedmiotu student musi otrzymać pozytywną ocenę z testów sprawdzających wiedzę z zakresu materiału przerabianego na ćwiczeniach oraz wykładach, jak również posiadać wymaganą liczbę obecności na zajęciach. Student posiadający zaliczenie części ćwiczeniowej zobowiązany jest również do pisemnego zaliczenia (test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań) materiału wykładowego. Test z części wykładowej jest dołączony każdorazowo do testu ćwiczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: EWA POPIELA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, AGNIESZKA MURAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, AGNIESZKA MURAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)