Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki laboratoryjne w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>TECHLABMED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki laboratoryjne w medycynie
Jednostka: KATEDRA BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami technik diagnostycznych wykorzystywanych w medycynie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z postępami w metodach diagnostycznych. Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe oraz najnowsze metody diagnostyczne oparte głównie na diagnostyce molekularnej. Ponadto, omówione zostaną zagadnienia z zakresu biologii komórki, obrazowania komórkowego, biologii molekularnej oraz epigenetyki, prowadzenia badań in vitro. Kompleksowo i wielopoziomowo opisanie zagadnienia diagnostyki molekularnej, oparte na najnowszych doniesieniach naukowych, dostarczy teoretycznych podstaw niezbędnych do pracy laboratoryjnej. Omówione zostaną techniki laboratoryjne bazujące na wykorzystaniu przeciwciał. Poruszony zostanie temat badań klinicznych oraz technik eksperymentalnych.

Literatura:

1. Bal J. (red.). Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo PWN. 2011.

2. Lorde LB, Carey JC, Bamshad MJ, White RL. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Czelej, 2000.

3. Allison L.A. Podstawy biologii molekularnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.

4. Turner P. C. i wsp.,, 2009r., "Biologia molekularna (Krótkie wykłady),", wyd. PWN

5. Brown T. M., 2010r., "Genomy", wyd. PWN

6. P. C. I wsp., 2009r., "Genetyka. Krótkie wykłady.", wyd. PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Student zna techniki diagnostyczne wykorzystujące przeciwciała [Metody oceny: test pisemny / BC_P6S_WG01].

W02: Student zna choroby genetyczne człowieka i ich podłoże [Metody oceny: test pisemny / BC_P6S_WG04].

W03: Student zna narzędzia informatyczne niezbędne do opracowywania i analizowania uzyskanych danych [Metody oceny: test pisemny / BC_P6S_WG03].

Umiejętności:

U01: Student potrafi właściwie dobrać przeciwciała w technikach typu Western blot, zaprojektować startery do reakcji PCR [Metody oceny: oceniane na bieżąco, w trakcie zajęć / BC_P6S_UW01].

U02: Student potrafi korzystać z zaawansowanego sprzętu diagnostycznego [Metody oceny: oceniane na bieżąco, w trakcie zajęć / BC_P6S_UW02].

U03: Student potrafi analizować wpływ badanych związków na żywotność komórek, potrafi ilościowo zinterpretować otrzymane dane wykorzystując właściwe oprogramowanie [Metody oceny: oceniane na bieżąco, w trakcie zajęć / BC_P6S_UW03].

Kompetencje społeczne:

K01: Student nabywa umiejętności pracy zespole, dba o bezpieczeństwo swoje i innych [Metody oceny: oceniane na bieżąco, w trakcie zajęć / BC_P6S_KR04].

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF MARYCZ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ŚMIESZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Prowadzący grup: KATARZYNA KORNICKA-GARBOWSKA, ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Prowadzący grup: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK, AGNIESZKA ŚMIESZEK
Prowadzący grup: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA ŚMIESZEK
Prowadzący grup: LYNDA BOUREBABA, AGNIESZKA ŚMIESZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Prowadzący grup: ANNA SERWOTKA-SUSZCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)