Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet statystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>FSTA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet statystyczny
Jednostka: INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Celem kursu jest wskazanie praktycznych zastosowań statystyki w konkretnych zagadnieniach badawczych.

Pełny opis:

Wskazanie metod testowania hipotez statystycznych na konkretnych materiałach - zbiorach danych pozyskanych przez studentów do opracowania ich prac dyplomowych. Porównywanie średnich arytmetycznych i częstości, badanie zwiazków między cechami.

Literatura:

1. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2010

. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków, 1998

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Student: proponuje właściwe metody zbierania danych i dobiera odpowiednią do badanego problemu procedurę statystyczną [BC_P6S_WG02, BC_P6S_WG03, BC_P6S_WG16].

Umiejętności:

U01: Analizuje dane doświadczalne stosując właściwe metody statystyczne przy wykorzystaniu Statistica, właściwie prezentuje (graficznie i tabelarycznie) i interpretuje uzyskane wyniki, formułuje prawidłowe wnioski [BC_P6S_UW03, BC_P6S_UW04].

Kompetencje społeczne:

K01: Jest świadomy możliwości jakie stwarza znajomość statystyki i umiejętność obsługi pakietów statystycznych i chętnie je wykorzystuje [BC_P6S_KK01 ].

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie bieżących postępów i terminowego wykonania wszystkich obliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, ŁUKASZ PAWELEC
Prowadzący grup: ŁUKASZ PAWELEC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)