Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskowe w produkcji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>ZŚPRODŻYW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe w produkcji żywności
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Modele i systemy rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania środowiskiem (normy ISO 14 001, EMAS i inne narzędzia systemowe). Charakterystyka produktów ekologicznych. Aspekty ekonomiczne i administracyjno prawne ochrony środowiska. Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu rolno - spożywczego. Analiza cyklu życia produktu i jego wpływ na środowisko (techniki zarządzania środowiskowego). Integracja systemu zarządzania środowiskiem z innymi systemami. Klasyfikacja żywności ze względu na proces produkcji – żywność ekologiczna, tradycyjna i konwencjonalna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: MARIUSZ KORCZYŃSKI, ROBERT KUPCZYŃSKI, KLAUDIA WLAŹLAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Modele i systemy rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania środowiskiem (normy ISO 14 001, EMAS i inne narzędzia systemowe). Charakterystyka produktów ekologicznych. Aspekty ekonomiczne i administracyjno prawne ochrony środowiska. Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu rolno - spożywczego. Analiza cyklu życia produktu i jego wpływ na środowisko (techniki zarządzania środowiskowego). Integracja systemu zarządzania środowiskiem z innymi systemami. Klasyfikacja żywności ze względu na proces produkcji – żywność ekologiczna, tradycyjna i konwencjonalna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)