Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Onkologia psów i kotów MWW-SJ>F10OnkolPiK
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

1. Etiopatogeneza nowotworów – definicja nowotworu (choroby nowotworowej) przyczyny nowotworzenia

 Patogeneza (spontaniczne zmiany genetyczne, zmiany chromosomu i genomu wywołane czynnikami zewnętrznymi, immunologia nowotworów)

 Predyspozycje (rasowe, rodzinne) do występowania nowotworów

 Różnicowanie nowotworów łagodnych i złośliwych

2. Diagnostyka nowotworów

 Wywiad, badanie kliniczne

 Badanie onkologiczne (metody pobierania i przesyłania materiału do badań, badanie cytologiczne, badanie histopatologiczne)

 Badania obrazowe (RTG, USG, CT, MRI)

 Klasyfikacja nowotworów TNM

 Zespoły paranowotworowe (oddziaływanie nowotworu na organizm, zaburzenia metaboliczne, hematologiczne, endokrynologiczne)

 Rokowanie w chorobie nowotworowej

3. Metody leczenia nowotworów

 Cel i zasadność leczenia choroby nowotworowej

 Terapia chirurgiczna (zasady postępowania przy zabiegu operacyjnym, zabieg radykalny, zabieg oszczędzający, postępowanie paliatywne, chirurgia rekonstrukcyjna)

 Radioterapia nowotworów

 Inne metody terapii (immunoterapia, hipertermia, terapia genetyczna, terapia fotodynamiczne, terapia alternatywna)

4. Chemioterapia nowotworów

 Mechanizmy działania leków cytostatycznych

 Toksyczność, efekty uboczne i przeciwwskazania do stosowania leków cytostatycznych

 Zapobieganie efektom ubocznym chemioterapii

 Bezpieczeństwo stosowania leków cytostatycznych (bezpieczeństwo lekarza weterynarii i właściciela)

5. Mastosytoma psów (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

Mastocytoma kotów (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

6. Nowotwory skóry (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Zmiany pochodzenia nabłonkowego (brodawczyca, nowotwory gruczołów około odbytowych, rak płaskonabłonkowy

 Histiocytoza skórna

7. Nowotwory tkanek miękkich (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Włókniak / włókniakomięsak

 Tłuszczak / tłuszczakomięsak

 Mięśniak / mięśniakomięsak

 Naczyniak / naczyniakomięsak

8. Nowotwory kości i stawów (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Kostniak / kostniakomięsak

 Chrzęstniak / chrzestaniakomięsak

 Wyrośla kostno – chrzęstne

 Nowotwory błony maziowej

9. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Nowotwory mózgu (nerwiak, oponiak, glejak, gwiaździak, gruczolak)

 Nowotwory rdzenia kręgowego (zmiany pozaoponowe, wewnątrzoponowe, śródrdzeniowe)

10. Żywienie psów z chorobą nowotworową

 Metabolizm komórki nowotworowej

 Zapotrzebowanie na energię zwierzęcia z chorobą nowotworową

 Sposoby odżywiania w chorobie nowotworowej

 Dobór diety

11. Nowotwory układu krwiotwórczego (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Chłoniak

 Białaczka

 Szpiczak

 Czerwienica

 Nowotwory śledziony

 Grasiczak

12. Nowotwory układu pokarmowego (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Nowotwory przełyku

 Nowotwory żołądka

 Nowotwory jelit

 Nowotwory wątroby i trzustki

13. Nowotwory układu moczowego (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Nowotwory nerek

 Nowotwory moczowodu

 Nowotwory pęcherza moczowego

 Nowotwory cewki moczowej

14. Nowotwory układu rozrodczego (występowanie, przyczyny, objawy rokowanie, terapia)

 Nowotwory jajników

 Nowotwory macicy

 Nowotwory pochwy i sromu

 Nowotwory jąder

 Nowotwory prącia i napletka

 Nowotwory prostaty

 Nowotwory gruczołu sutkowego

15. Nowotwory układu dokrewnego (występowanie, przyczyny, objawy, rokowanie, terapia)

 Nowotwory tarczycy i przytarczyc

 Nowotwory przysadki

 Nowotwory nadnerczy

16. Przyczyny niepowodzenia terapii onkologicznej oraz etyczne aspekty eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
WOJCIECH HILDEBRAND 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.