Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
adaptacje do zmiany klimatu
agrobiznes (2)
agroinżynieria (1)
Agronomia (1)
architektura krajobrazu (4)
architektura krajobrazu (2)
bezpieczeństwo żywności (1)
Bioeconomy (1)
bioinformatyka (5)
biologia (6)
biologia człowieka (2)
biotechnologia (3)
biotechnologia stosowana roślin (1)
budownictwo (8)
dietetyka
ekonomia (3)
Erasmus Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Food Technology (1)
geodezja i kartografia (5)
gospodarka przestrzenna (3)
gospodarka przestrzenna (3)
inżynieria bezpieczeństwa (2)
inżynieria i gospodarka wodna (2)
Inżynieria rolnicza (1)
inżynieria środowiska (3)
Kierunek testowy (1)
medycyna roślin (1)
Nauki weterynaryjne (1)
Ochrona i kształtowanie środowiska (1)
ochrona środowiska (2)
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (2)
ogrodnictwo (6)
rolnictwo (6)
Rolnictwo po ZiM
Szkoła Doktorska (1)
Szkoła Doktorska - Doktorat Wdrożeniowy
technika rolnicza i leśna (3)
technologia i organizacja gastronomii (1)
technologia żywności i żywienia (1)
technologia żywności i żywienie człowieka (4)
weterynaria (3)
zarządzanie i inżynieria produkcji (2)
Zarządzanie i marketing (1)
zarządzanie jakością i analiza żywności (2)
zootechnika (11)
żywienie człowieka (1)
żywienie człowieka i dietetyka (3)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)