Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Agronomia
Bioeconomy
CSK Testowo
Food Technology
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
agrobiznes
agroinżynieria
architektura krajobrazu
architektura krajobrazu
bezpieczeństwo żywności
bioinformatyka
biologia
biologia człowieka
biotechnologia
biotechnologia stosowana roślin
budownictwo
ekonomia
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
gospodarka przestrzenna
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
medycyna roślin
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
technologia i organizacja gastronomii
technologia żywności i żywienia
technologia żywności i żywienie człowieka
weterynaria
zarządzanie i inżynieria produkcji
zarządzanie jakością i analiza żywności
zootechnika
żywienie człowieka
żywienie człowieka i dietetyka

pokaż wszystkie kierunki studiów

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)